Praktische informatie en vakanties

Voor begeleidingen geldt het volgende:

    • In principe zijn er geen begeleidingen tijdens de schoolvakanties  en de vrijdagen vóór de zomer- en kerstvakantie. Op Goede Vrijdag is er wel begeleiding. Overleg met de ICU-behandelaar over afwijkende vakantiedagen van uw kind!
    • Op studiedagen van de school van uw kind zijn we gewoon aanwezig in de praktijk en verwachten wij uw kind op de normale tijd. Mocht uw kind op school begeleiding krijgen dan kan in overleg met de ICU-behandelaar besproken worden of begeleiding op ICU of op een ander moment mogelijk is.
    • Wilt u ruim van tevoren de dagen aan ons doorgeven, waarop uw kind echt geen begeleiding kan krijgen? Dan denken we aan sportdagen, Entreetoets, schoolreisjes, etc.  In verband met de continuïteit van de begeleiding en de leervorderingen van uw kind, willen we uw kind dan een alternatief moment bieden ter compensatie van de gemiste les.
    • Wilt u afmeldingen zo snel mogelijk doorgeven op het volgende mailadres: afmeldenrt@praktijk-icu.nl en/of via het mailadres van de begeleider van uw kind, of telefonisch?
    • Indien u de afwezigheid van uw kind niet binnen 24 uur van te voren meldt, geldt een “no show”-tarief van 50% van het tarief van de begeleiding. Dit geldt ook bij ziekte.

We houden de vakantie-indeling aan zoals geadviseerd door de Rijksoverheid.
Op Goede Vrijdag is onze praktijk geopend.