Remedial teaching – begeleiding

Kinderen die tijdelijk of structureel een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij rekenen, (begrijpend) lezen, spelling of studievaardigheden zijn bij ICU aan het goede adres.
Tijdens de remedial teaching wordt de lesstof systematisch, volgens een handelingsplan en bij voorkeur in samenwerking met de leerkracht aangeboden.

Jongeren op het voortgezet onderwijs kunnen we ondersteuning bieden bij de talen, indien er sprake is van dyslexie. Ook wanneer leerlingen moeite hebben met plannen of leren leren, dan is ondersteuning hiervoor mogelijk.

 

Wij zijn super trots op hem en de juf vindt het heel bijzonder dat zijn spelling zo goed is. Hij heeft een manier gevonden om het goed te doen. Hij heeft veel geleerd door les te krijgen bij ICU. Ouders van Beorn