Links

Op deze pagina vindt u links naar betrouwbare, informatieve websites.

Balans Digitaal
Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, dyscalculie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS.

Stichting Dyslexie Nederland
De Stichting Dyslexie Nederland (SDN) spant zich in voor de overdracht van wetenschappelijke kennis over dyslexie naar professionals in het onderwijs en de zorg.
Op deze site vindt u een goede omschrijving van diagnostiek en behandeling van dyslexie.

Lexima
De Lexima producten voor dyslexie zijn ’technische maatjes’ die helpen zelfstandig te lezen, teksten beter te begrijpen, goed te spellen, vreemde talen te leren en succesvol toetsen en examens te maken. Hier vindt u meer informatie over bijvoorbeeld Kurzweil en Sprint.

L2S/IntoWords
Voorleessoftware voor kinderen met dyslexie.

Dedicon
Aanbod van aangepaste schoolboeken voor kinderen met leesbeperkingen/dyslexie.

Bibliotheekservice Passend Lezen
Bibliotheekservice Passend Lezen heeft voor iedereen met een leesbeperking een passende oplossing, zoals Audiolezen, Braillelezen, Letterlezen en Combilezen.

Makkelijk Lezen Plein
Kinderen met een leesprobleem houden niet van lezen. Toch moeten ze het leren. Het Makkelijk Lezen Plein (MLP) helpt om weer leesplezier te krijgen.

Klokhuis Dyslexie
Aflevering in het kader van de Klokhuisserie over hersenen, gericht op dyslexie.

Klokhuis Dyscalculie
Aflevering in het kader van de Klokhuisserie over hersenen, gericht op dyscalculie.