Training faalangst verminderen

Kinderen met en zonder leerproblemen kunnen faalangst ervaren. Faalangst is een vorm van angst die opkomt als je moet presteren of als je denkt dat je iets moet presteren. Je bent dan bang dat de taak of opdracht niet gaat lukken. Dit kan gaan om toetsen op school (‘ik haal vast een onvoldoende!’) of prestaties bij gym, maar je kunt ook bang zijn voor afwijzing door anderen (‘ze zullen me vast uitlachen!’). Veel kinderen met faalangst zijn onzeker en denken negatief over zichzelf (‘ik kan het toch niet’ of ‘ik ben niet goed genoeg’). Wanneer de angst voor mislukking zo groot is dat de prestatie er (ernstig) onder gaat leiden, spreken we van faalangst.

ICU verzorgt individuele begeleiding op basis van de training ‘Je bibbers de baas’ voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Ook voor oudere kinderen en jongeren kan individuele begeleiding geboden worden. De begeleiding wordt gegeven door orthopedagogen.

In de begeleiding leren we kinderen hoe ze kunnen omgaan met hun angst. Verschillende vaardigheden worden aangeleerd, zodat kinderen kunnen kiezen welke vaardigheid het beste bij hem/haar past. Er worden bijvoorbeeld oefeningen gedaan die betrekking hebben op het herkennen van gevoelens, lichamelijke reacties (spanning/ontspanning) en de rol van gedachten op je gedrag. De aangeleerde vaardigheden worden tussen de afspraken door in het dagelijks leven geoefend.

In overleg wordt afgesproken hoeveel begeleidingsmomenten nodig zijn. Meer informatie over de kosten van deze begeleiding kunt u vinden op de pagina tarieven.

 

Onze wens was onze dochter te helpen met haar faalangst. De training heeft meer dan gewenst resultaat bereikt. Onze dochter kan beter omgaan met spanning en onzekerheid. Dit heeft zowel op school als thuis positief effect. En het allerbelangrijkst een gelukkig kind! Nicole, Utrecht