Behandeling vergoede dyslexiezorg

Vergoede dyslexiezorg is bedoeld voor basisschoolleerlingen die al geruime tijd behoren tot de 10% zwakste lezers en/of spellers. Bovendien moeten zij minimaal een half jaar intensieve begeleiding hebben gehad op of buiten school. De school van uw kind weet precies of uw kind in aanmerking komt voor vergoede dyslexiezorg en kan een dyslexiedossier opmaken.

Om vervolgens in aanmerking te komen voor behandeling binnen de vergoede dyslexiezorg dient uw kind de diagnose ernstige, enkelvoudige dyslexie te hebben. In de gemeente Utrecht dient de dyslexiebehandeling plaats te vinden tussen het 7e en 14e levensjaar. De betaalde zorg stopt op de 14e verjaardag. In de gemeente Lekstroom stopt de betaalde zorg op de 13e verjaardag van het kind.

De behandeling richt zich op lezen en spellen en gekoppelde verwerking van spraakklanken. De reden hiervoor is de aanname dat specifieke taalverwerkingsproblemen de oorzaak zijn van de lees- en spellingproblemen van dyslectici. Het gaat dan met name om problemen om klanken te koppelen aan tekens. Uit onderzoek blijkt dat trainingen gericht op het bewustzijn van klanken en van de koppeling van klanken en tekens internationaal tot nu toe het meest succesvol zijn geweest. Om deze reden werken wij met de methode Taal in Blokjes. Daarnaast bieden we psycho-educatie over dyslexie: wat is dyslexie en hoe ga je daarmee om?

De behandeling binnen de vergoede dyslexiezorg bestaat uit 2 periodes van ongeveer 20 behandelingen, inclusief twee evaluatiemomenten.

Elke dag moest ik extra lezen in de klas en thuis en daarom ging ik goed vooruit met AVI-lezen. Vera, 9 jaar