Over ICU

ICU staat voor Instituut voor Consultatie bij leerproblemen Utrecht.

Kinderen en jongeren met leerproblemen staan vanaf onze oprichting in 1988 centraal in onze praktijk.

Diagnostiek van lees-, spelling- en rekenproblemen en de begeleiding van kinderen en jongeren op deze gebieden behoren tot onze belangrijkste werkzaamheden. Binnen ons team werken orthopedagogen, psychologen en remedial teachers samen met ouders, kinderen en school om tot een optimaal resultaat te komen.
Inmiddels zijn er drie onderzoek- en behandellocaties (Utrecht Ingenhouszstraat, Utrecht Baanstraat en Houten) en begeleiden we kinderen, onder andere binnen de regeling van de vergoede dyslexiezorg, ook op veel scholen in Utrecht en omstreken.

We zijn er voor:

  • Ouders van kinderen met het vermoeden van leerproblemen
  • Medewerkers op scholen, zoals intern begeleiders, zorgco√∂rdinatoren, directeuren
  • Verwijzers zoals collega-praktijken en andere professionals

De medewerkers van ICU zijn geregistreerd bij NIP, NVO, Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), Kwaliteitsinstituut Dyscalculie, LBRT, SKJ, deskundigenbestand Dyslexie NIP.

Onze praktijk is in het bezit van het NKD keurmerk.

We werken samen met Sprekend Logopedie en Logopediepraktijk Leidsche Rijn.