Algemeen

Al 35 jaar staan kinderen met leerproblemen centraal binnen praktijk ICU. Wij vinden dat deze kinderen de best mogelijke zorg verdienen. Om de hulp goed af te stemmen is samenwerking met school essentieel. Deze samenwerking kan bestaan uit begeleiding van
kinderen op school in het kader van een arrangement of de vergoede dyslexiezorg. Ook denken wij graag mee over diverse andere hulpvragen.

U kunt bij ICU terecht als u:

  • wil weten of het schooldossier van een kind aan de eisen van de vergoede dyslexiezorg voldoet;
  • individuele kinderen wil laten begeleiden binnen een arrangement;
  • vrijblijvend wil overleggen over kinderen waar u zorgen over heeft;
  • ouders wil doorverwijzen voor onderzoek;
  • meer informatie wil over het verminderen van faalangst bij individuele kinderen;
  • wil weten hoe lang de wachttijd is voor onderzoek of begeleiding;
  • een groepsgewijze of individuele intelligentietest wilt laten afnemen in het kader van advisering voor het voortgezet onderwijs.
De samenwerking met ICU verloopt prettig. De contacten met ouders, leerkrachten en leerlingen zijn professioneel. Voor ons als school is het vooral fijn dat de behandeling aangepast wordt op het aanbod/de methodiek van de school. Basisschool de Torenuil