Onderzoek

De medewerkers van ICU verzamelen in een onderzoek gegevens die hen helpen om antwoord te geven op uw hulpvraag. De procedure is meestal als volgt:

Na aanmelding van uw kind (via de website of telefonisch) volgt de intake of het kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt op systematische wijze de ontwikkeling van uw kind in kaart gebracht, zowel in de thuis- als in de schoolsituatie. Er wordt een voorstel gedaan voor de opbouw van het onderzoek en de kosten. Ook bepaalt u samen de onderzoeksdata en het moment waarop het eindgesprek zal plaatsvinden.
Na het onderzoek worden de gegevens verwerkt in een concept-onderzoeksverslag, dat via zorgmail naar u gestuurd zal worden vóór het eindgesprek. Tijdens het eindgesprek worden de conclusies en adviezen toegelicht en besproken.

Gegevens van uw kind worden nooit zonder uw toestemming verstrekt aan derden (school, andere hulpverleners).

Heeft u het vermoeden dat uw kind niet goed ziet (dicht bij televisie gaan zitten, boek vlak bij gezicht, knijpen met ogen, klagen over hoofdpijn) is het verstandig om eerst een deskundige te raadplegen, zoals een oogarts, een opticien, of optoloog.

Ook bij twijfels over het gehoor van uw kind is verder onderzoek door een oorarts of een audiologisch centrum te adviseren. Voor meer informatie over gehoorproblemen kunt u terecht op de website van Kentalis of Auris.