Intelligentieonderzoek

Voor een bepaling van de intelligentie kan een keuze gemaakt worden uit twee testen, de
WISC V (Wechsler Intelligence Scale for Children) en de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau).

WISC V
De WISC V wordt gebruik voor kinderen van 6-16 jaar en geeft een breed beeld van het functioneren van een kind. De afname is individueel. De uitkomst kan gebruikt worden voor brede diagnostiek. Voor leerlingen die ouder zijn dan 16 jaar kan de WAIS worden gebruikt. Er kan desgewenst ook gebruik gemaakt worden van de WISC III.

NIO
De NIO is geschikt voor leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs en de 1e, 2e en 3e klas van het voortgezet onderwijs. De afname kan individueel en groepsgewijs gebeuren. Bij voldoende aanmeldingen kan de NIO groepsgewijs op school worden afgenomen. De uitkomst is een indicatie van het aanlegniveau van een kind en geeft informatie over de mate van succes binnen een bepaald schooltype.

De mate van schoolsucces en geschiktheid van een bepaald schooltype wordt niet alleen bepaald door de intelligentie van het kind, maar onder andere ook door leervorderingen, werkhouding, motivatie en doorzettingsvermogen.

Indien een groepsgewijze afname van de NIO gewenst is, kan telefonisch contact met ons worden opgenomen.
Ouders kunnen hun kind via deze site aanmelden voor individueel intelligentieonderzoek.