Didactisch onderzoek

Het is bij ICU mogelijk middels een didactisch onderzoek de stand van zaken op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en/of rekenen vast te stellen. We bepalen het niveau en maken een analyse van de gegevens. Deze kunnen gebruikt worden als aanvulling op de reeds aanwezige schoolresultaten.

Voor meer informatie: neem contact op met ons.