Didactisch onderzoek

ICU kan een didactisch onderzoek afnemen op het gebied van:

  • technisch lezen
  • begrijpend lezen
  • spelling en/of
  • rekenen

We bepalen het didactisch niveau en maken een analyse van de gegevens. Deze kunnen vergeleken worden met de schoolresultaten.

Op grond van deze analyse kan aangegeven worden waarop de begeleiding zicht moet richten. Om te kijken of er sprake is van een vooruitgang kan na verloop van tijd het didactisch onderzoek herhaald worden.

Voor meer informatie: neem contact op met ons.