Onderzoek

Diagnostisch onderzoek kan wenselijk zijn, indien er hulpvragen zijn waar binnen de expertise van school geen antwoord op kan worden gegeven. Er kan gedacht worden aan intelligentieonderzoek, dyslexie/dyscalculieonderzoek of een uitgebreid didactisch onderzoek.

Deze onderzoeken kunnen uitgevoerd worden op verzoek van ouders of op verzoek van school. De ouders zijn echter altijd primair verantwoordelijk voor hun kind en worden dan ook in elke stap betrokken. Aanmelden voor onderzoek moet daarom altijd door ouders worden gedaan.