Dyscalculieonderzoek

Als kinderen ondanks gerichte extra hulp een grote achterstand blijven houden op het gebied van rekenen, kan er sprake zijn van dyscalculie of ernstige rekenproblemen.

Een dyscalculieonderzoek zal inzicht geven in de rekenwiskundige ontwikkeling van het kind en de aansluitende onderwijsbehoeften. Indien de ernst en hardnekkigheid van de rekenproblemen zijn vastgesteld en het onderzoek voldoende verklarende factoren laat zien, kan een dyscalculieverklaring of verklaring van ernstige rekenproblemen worden afgegeven. Een diagnose kan belangrijk zijn, omdat er maatregelen getroffen kunnen worden ter compensatie van de rekenproblemen of voor het aanvragen van aangepaste toetsingen. Een intelligentiebepaling is onderdeel van het dyscalculieonderzoek.