Arrangementen passend onderwijs

Samenwerkingsverbanden en scholen ontwikkelen diverse onderwijsarrangementen en voorzieningen om leerlingen passend onderwijs te bieden. Samenwerkingsverbanden mogen hun ondersteuning zelf vorm geven. Er zijn veel onderwijsarrangementen en voorzieningen mogelijk, al dan niet in combinatie met jeugdzorg en jeugdhulpverlening, bijvoorbeeld in de vorm van een speciale klas.

Overleg met uw eigen samenwerkingsverband of u een begroting in kunt dienen zodat een zorgleerling (tijdelijk) extra ondersteuning kan ontvangen van een professional van buiten de school. ICU kan gespecialiseerde medewerkers, zoals remedial teachers en orthopedagogen, leveren om zo’n arrangement in te vullen op uw school.

Neem contact met ons op voor meer informatie.