Intelligentieonderzoek

 

Voor een bepaling van de intelligentie kan een keuze gemaakt worden uit twee testen, de
WISC V (Wechsler Intelligence Scale for Children) en de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau).

WISC V

De WISC V wordt gebruikt voor kinderen van 6-16 jaar en geeft een breed beeld van het functioneren van uw kind. De afname is individueel. De uitkomst kan gebruikt worden voor brede diagnostiek. (Voor jongeren die ouder zijn dan 16, wordt de WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale) gebruikt.) Ook is het mogelijk om desgewenst nog gebruik te maken van de WISC III.

NIO
De NIO is geschikt voor leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs en de 1e, 2e en 3e klas van het voortgezet onderwijs. De afname kan individueel en groepsgewijs gebeuren. De uitkomst is een indicatie van het aanlegniveau van uw kind en geeft informatie over de mate van succes binnen een bepaald schooltype.

De mate van schoolsucces en geschiktheid voor een bepaald schooltype wordt niet alleen bepaald door de intelligentie van het kind, maar ook door leervorderingen, werkhouding, motivatie en doorzettingsvermogen.

Informatie voor ouders van ICU over de grote stap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs (PowerPoint)