Dyslexieonderzoek

Als kinderen ondanks goed onderwijs en extra hulp een opvallend grote achterstand blijven houden op de tests voor woordlezen en/of spelling, kan er sprake zijn van dyslexie.
Deze achterstand moet na onderzoek te verklaren zijn door diverse factoren (erfelijkheid, fonologische vaardigheden, geheugen, benoemsnelheid, klank-tekenkoppeling).
Indien de ernst en hardnekkigheid van de lees-en/of spellingproblemen zijn vastgesteld en het dyslexieonderzoek voldoende verklarende factoren laat zien, kan een dyslexieverklaring worden afgegeven. Bij voorkeur nemen wij tijdens het dyslexieonderzoek een intelligentietest af, om een compleet beeld te kunnen vormen.
Binnen de groep van kinderen met dyslexie is een klein percentage kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie, dat in aanmerking komt voor vergoede dyslexiezorg.

We hanteren bij de diagnose dyslexie de criteria van Stichting Dyslexie Nederland (SDN, 2016) en het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDD&B, 2006). We zijn bevoegd om een dyslexieverklaring af te geven.