Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) kent ondertussen tientallen definities, waarvan de volgende goed aansluit bij onze praktijk:

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat wij met onze bedrijfsactiviteiten rekening houden met mens, milieu en maatschappij.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van hoe wij dit in de praktijk brengen.

Social Return
Diverse gemeentes stellen social return als voorwaarde voor het mogen uitvoeren van zorg in hun regio. Wij voldoen hier als praktijk graag aan, omdat we het belangrijk vinden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen om hun terugkeer op de arbeidsmarkt te bevorderen. Op dit gebied hebben we de volgende activiteiten ondernomen:

  • Praktijk ICU is klant bij sociaal ondernemers (via de Social Impact Market). We hebben via hen een houten vergadertafel laten ontwerpen en op maat laten maken bij een houtbewerkings- en ervaringsbedrijf en eindejaarscadeaus gekocht bij duurzame ondernemers.
  • Bedrijfsuitje bij The Colour Kitchen.
  • Administratieve kracht en schoonmaakster in dienst genomen met een uitkering.

Maatschappelijke Betrokkenheid
Wij willen als praktijk onze expertise en kennis kosteloos inzetten om kinderen meer gelijke kansen te bieden. Hiervoor hebben we contact gezocht met het wijkproject van de Versnelling in Utrecht Overvecht. In overleg zijn we gestart met een project waarin we kinderen op de basisschool ondersteunen op het gebied van begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. Door het versterken van kennis en vaardigheden op deze gebieden,  kunnen de kinderen zich beter staande houden in het voortgezet onderwijs en wellicht op deze manier ook een hoger niveau van onderwijs bereiken. Dit betekent ontwikkelen van talent en investeren in de toekomst van deze kinderen en daarmee ook van hun ouders.