Woensdag 9 januari 2019: Thema-avond ‘De overstap van PO naar VO’

Geplaatst op

De afdeling Utrecht van Oudervereniging Balans nodigt u uit voor een thema-avond over ‘De overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs’. Deze thema-avond is voor ouders van kinderen met ADHD, dyslexie, dyscalculie of ASS uit groep 7 en 8. U bent van harte welkom op woensdagavond 9 januari 2019 in het Aerescollege (voorheen Groenhorst) in Maartensdijk.

Er zijn deze avond verschillende workshops waaraan u kunt deelnemen:
  • workshop met een zorgcoördinator vanuit breed vmbo
  • workshop met een intern begeleider uit het basisonderwijs (groep 8)
  • gesprek met iemand vanuit het samenwerkingsverband, over Passend Onderwijs en het voortgezet onderwijs
  • een kinderforum met kinderen uit het VO die de de overstap al gemaakt hebben en hun ervaringen delen

Er is veel gelegenheid om vragen te stellen aan de verschillende sprekers en aan vrijwilligers van Balans.

Bron: balansdigitaal.nl

Open dagen voortgezet onderwijs Utrecht e.o.

Geplaatst op

Je zit in groep acht en moet een belangrijke keuze maken. Naar welke middelbare school ga ik? Welke school vind ik leuk en welke school past goed bij mij?

Om een goed beeld te krijgen van een middelbare school en goed voorbereid de juiste school te kiezen, is het voor leerlingen en ouders mogelijk om te komen kijken op een open dag of informatieavond. Veel van deze open dagen vinden in januari en februari plaats. Daarnaast is het voor groep acht leerlingen mogelijk een open lesmiddag te volgen.

Voor alle data van de open dagen en lesmiddagen zie http://kijkoponderwijs.nl/actualiteit-en-open-dagen.html