Instemmingsrecht voor ouders over extra onderwijszorg voor hun kind

Geplaatst op
Op woensdag 12 oktober wordt het wetsvoorstel over instemmingsrecht voor ouders op school over het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief besproken in de Tweede Kamer. Mede dankzij de lobby van Balans staat deze motie van Tweede Kamerlid Loes Ypma (PvdA) nu toch nog voor de verkiezingen op de politieke agenda!
Ouders hebben nu geen inspraak over de extra zorg die hun kind op school nodig heeft. School hoeft dit volgens de wet passend onderwijs niet met ouders te overleggen. Dat is een verouderd standpunt. In de medische en ggz-zorg is dit inmiddels ondenkbaar en wordt altijd pas na overleg en toestemming van ouders behandeld. Dat moet in het onderwijs net zo geregeld gaan worden met deze motie.

Lobby mee met Balans en laat op Facebook en Twitter (#balanswerkt) horen dat u ook vindt dat in de wet passend onderwijs wordt vastgelegd dat ouders een serieuze gesprekspartner moeten zijn op school en mee moeten praten en beslissen over de zorg aan hun kind.

Bron: balansdigitaal