Compenserende software Read & Write

Geplaatst op

Voor kinderen met dyslexie kan ondersteunende software noodzakelijk zijn om het leervermogen en het zelfbeeld te vergroten. Er bestaan diverse varianten, zoals Alinea en Kurzweil. Voor kinderen die op school met Chromebooks werken biedt Lexima nu ook compenserende software: Read&Write.

Omdat Read&Write is ontwikkeld voor Chromebooks kunt u direct vanuit de Chromebrowser aan de slag. U kunt heel gemakkelijk webpagina’s, Google Docs, Office 365 documenten en PDF bestanden lezen, invullen en samenvatten.

Mocht u als school of als ouders interesse hebben in Read&Write dan kunt u voor meer informatie terecht op de website van Lexima. Zij verzorgen informatieavonden en workshops. Ook is het mogelijk om een demo versie aan te vragen.

Gratis schoolboeken voor dyslexiesoftware

Geplaatst op

Tot 1 juli 2017 kunt u als school gratis schoolboeken voor Kurzweil en Sprint bestellen uit de collectie van Stichting Toegankelijke Informatie. Ook als u al een account heeft, kunt u gebruik maken van dit aanbod. 

Gratis laten produceren
Als een schoolboek niet in de collectie staat kunt u kenbaar maken welk boek u graag zou hebben. Wij zullen de top-20 van meest gevraagde boeken omzetten naar digitale bestanden met driesterren kwaliteit. Ook deze boeken zullen we gratis leveren aan elke school die zich voor 1 juli 2017 aanmeldt.
 
Levering voor het nieuwe schooljaar
U ontvangt de gevraagde digitale bestanden uiterlijk 1 september 2017 van ons, zodat uw leerlingen ze meteen in het nieuwe schooljaar kunnen gebruiken.

Lees hier meer over deze actie.
 

Eindtoets PO met Kurzweil 3000 of Sprint Plus

Geplaatst op

In groep 8 gaan leerlingen dit schooljaar weer de eindtoets PO maken. Voor leerlingen met dyslexie bieden de diverse toetsen verschillende compenserende mogelijkheden. De centrale eindtoets PO van het CvTE en de IEP-toets van bureau ICE bieden een spraaksynthese bestand aan dat goed voorgelezen wordt door Kurzweil 3000 en Sprint Plus.

Belangrijk: Het CvTE geeft aan dat bij de centrale eindtoets PO verklanking (audio) is toegestaan, maar dat het niet is toegestaan om een alternatieve voorziening aan te bieden, zoals het door de leerkracht laten voorlezen van de centrale eindtoets PO. Verder mag er niet met een programma in de Cloud worden gewerkt. Lees hier de volledige brochure ‘Leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften’ van het CvTE.

Lexima Academie biedt een speciale cursus ‘Toetsen en examens met Kurzweil 3000 (PO/VO)’. Dit is een ideale training voor PO en VO om u verder te professionaliseren in het gebruik van Kurzweil 3000 bij de afname van de centrale eindtoets PO, IEP-toets, de centraal schriftelijke eindexamens VO en de afname van overige toetsen/proefwerken. Aanmelden voor deze cursus kan hier.

Bestanden Nieuwsbegrip beschikbaar voor Kurzweil 3000

Geplaatst op

Ook komend schooljaar gaat Lexima samenwerken met de CED-groep om de bestanden van Nieuwsbegrip kant en klaar aan te bieden voor Kurzweil 3000.

Op de website van Nieuwsbegrip, waar u de PDF- en Wordbestanden kunt downloaden, vindt u ook de KES-documenten voor Kurzweil. Deze documenten zijn speciaal bewerkt en perfect bruikbaar voor thuis of op school.

Digitale schoolboeken voor Kurzweil of Sprint

Geplaatst op

Meedoen, halen en brengen

Stichting Toegankelijke Informatie (Stichting TI) zet zich in om het aanbod van digitale schoolboeken voor het gebruik met dyslexiesoftware te vergroten en aan de hoogste kwaliteitsstandaarden te laten voldoen.

Na een succesvolle pilot in 2015, kan Stichting TI nu circa 250 schoolboeken in kes bestandsformaat (voor Kurzweil) leveren en een beperkte collectie in sprintpdf (xsp) formaat (voor Sprint).

Dit zijn de opties:

1. Halen

1.1    U kunt schoolboeken uit de aanwezige collectie bestellen

De voordelen:

 • hoogwaardige kwaliteit, voorzien van bewerkingen voor leesvolgorde, taalwisselingen, etc.
 • eenmalige aanschaf, geen jaarlijks terugkerende licentiekosten
 • goede beveiliging zonder gebruikerscodes
 • onbeperkte gebruiksduur van het boek
 • afname kan per school ( BRINnummer), bestuur of samenwerkingsverband

een onderwijsinstelling betaalt een eenmalig bedrag voor een bestand en kan dat bestand gebruiken voor al haar leerlingen die met Sprint of Kurzweil werken. De school sluit een overeenkomst met Stichting TI, waarin de voorwaarden voor gebruik van de bestanden zijn vastgelegd.

 • een basisschool betaalt eenmalig €35,00 per schoolboek,
 • een VO, MBO of HO instelling betaalt eenmalig  €55,00 per schoolboek
 • een (bovenschools) bestuur of passend onderwijs samenwerkingsverband betaalt eenmalig €350 in PO of €550 in VO.
 • Leerlingen en ouders bestellen bij de school, de school bestelt bij Stichting TI.

1.2    U kunt schoolboeken bestellen die niet in de collectie zitten

Als uw school een boek wil hebben dat nog niet in de collectie zit, dan kan dat door Stichting TI worden geproduceerd. De kostprijs per schoolboek voor het scannen en bewerken voor gebiedsindeling, leesvolgorde, taaltags, etc. ligt tussen €250 en €500, afhankelijk van het aantal pagina’s en de complexiteit van de opmaak.

 • een school kan intekenen voor een collectieve productieopdracht van een boek. Zo kunnen de kosten worden gedeeld. Een basisschool schrijft in voor €25 per boek, een VO school voor €45. Bij voldoende inschrijvingen (ca. 10) zal een boek in productie worden genomen.
 • een (bovenschools) bestuur of samenwerkingsverband dat voor al haar scholen schoolboeken wil laten produceren, neemt contact met ons op via info@stichtingti.nl. Dat geldt ook voor een MBO of HO instelling.
 • alle geproduceerde schoolboeken worden opgenomen in de vaste collectie van Stichting TI.

Stichting TI produceert in principe alleen school- en studieboeken die niet bij Dedicon beschikbaar zijn of daar niet in bewerkte vorm (‘driesterren kwaliteit’) verkrijgbaar zijn. Stichting TI produceert vooralsnog geen werkboeken.

2. Brengen

 • De collectie groeit nog sneller door inbreng van scholen en particulieren.

Beschikt u over bewerkte digitale schoolboeken voor Sprint of Kurzweil, dan is Stichting TI graag bereid die van u over te nemen tegen een kleine vergoeding. Het bestand moet van goede kwaliteit zijn en het schoolboek moet niet ouder zijn dan uit 2010.
Uitgebreide informatie leest u op de website www.stichtingti.nl.

Uitleg ICT-hulpmiddelen dyslexie tijdens ouderavonden

Geplaatst op

Tijdens een speciale ouderavond in acht regio’s laat Lexima zien hoe ICT-hulpmiddelen succesvol ingezet kunnen worden. Heeft u een schoolgaand kind (primair of voortgezet onderwijs) met dyslexie dan bent u van harte welkom. U vindt hier meer informatie over data, tijden en inschrijven. Voor de regio Utrecht zal deze bijeenkomst plaatsvinden op
woensdag 23 april 2014.