Dyslexie bij het jonge kind

Geplaatst op
De afdeling Utrecht van Balans nodigt u van harte uit voor een thema-avond over ‘Dyslexie bij het jonge kind’ woensdag 1 november in Centrum de Speler, Thorbeckelaan 18, Utrech
De spreekster deze avond is Chantal Engbers, schrijfster van het boekje ‘Nu weet ik eindelijk wat dyslexie is’. Zij heeft jarenlang ervaring met kinderen en jongeren die te maken hebben met problemen in hun ontwikkeling, naast het begeleiden van hun ouders en leerkrachten.
Klik hier om uw tickets te bestellen (voor leden van Balans € 2,50 exclusief kosten van iDeal en ticketprovider).

Help mee de nieuwe Nederlandse WISC (intelligentietest) te ontwikkelen!

Geplaatst op

Pearson Clinical is op dit moment hard bezig met de ontwikkeling van de nieuwe Nederlandstalige versie van de Wechsler Intelligence Scale for Children; de WISC-V-NL!

Inmiddels is het onderzoek in de derde fase. Testleiders zijn door het hele land afnames aan het doen met de definitieve versie van de test. In deze fase gaat het erom resultaten te verzamelen van een grote groep deelnemers op de WISC-V-NL. Met deze data wordt uiteindelijk de normen, betrouwbaarheid en validiteit van de test bepaald, zodat de test straks gebruikt kan worden in de praktijk.

Voor deze fase van het onderzoek Is Pearson op zoek naar ongeveer 1000 Nederlandse deelnemers tussen de 6 en 16 jaar. Er zijn al behoorlijk wat deelnemers gevonden, maar ze zijn nog op zoek naar deelnemers in met name het Westen[1] en Zuiden[2] van Nederland.

Hebt of kent u kinderen tussen de 6 en de 16 jaar, die geïnteresseerd zijn in deelname aan dit onderzoek? Neem vrijblijvend contact op met de sampling coördinator Kim Lohuis: kim.lohuis@pearson.com of 020 5815532. Het onderzoek wordt thuis of op school gehouden. Elk kind krijgt een vergoeding van €15,- voor deelname.

Veel in het nieuws: dyslexie…

Geplaatst op

Drie hoogleraren geven op 9 februari in een artikel in het AD aan dat dyslexie niet bestaat, maar dat leesproblemen het gevolg zijn van falend onderwijs.
We hebben de behoefte om dit bericht te nuanceren; uit betrouwbaar onderzoek is gebleken dat 3 tot 5% van de leerlingen in Nederland wel degelijk zeer hardnekkige lees-en spellingproblemen hebben: zij hebben de diagnose dyslexie. Deze kinderen leren ondanks goed onderwijs en gedegen extra hulp niet goed lezen en/of spellen. Het landelijk percentage leerlingen met een dyslexieverklaring ligt hoger, namelijk tussen 8 tot 12%. Er lijkt dus een groep kinderen (namelijk 5 tot 7%) waarbij er wellicht andere oorzaken meespelen, zoals minder intensief onderwijs of een combinatie van problemen. Bij deze kinderen heeft het zin om hen extra ondersteuning te bieden en te kijken of zij voldoende vooruit gaan.

Onderzoekers en behandelaars bij ICU kijken zeer zorgvuldig of de problemen van een kind beantwoorden aan de criteria van de diagnose dyslexie of dyscalculie. Als niet duidelijk is of er voldoende goede hulp geboden is, zetten wij een traject van ondersteuning in. We werken dagelijks met kinderen die elke dag op school én thuis zeer hard werken om hun achterstand in te lopen en we moeten helaas constateren dat dit niet altijd lukt. Deze kinderen, hun ouders en leerkrachten verdienen het om serieus genomen te worden bij de acceptatie, erkenning en het leren omgaan met hun problemen.

In het artikel wordt ook aangegeven dat er ten onrechte dyslexieverklaringen worden afgegeven. Dat is niet nieuw; onder andere de uitzending van RamBam vorig jaar maakte duidelijk dat dit het geval lijkt te zijn. Binnen het veld en de ministeries van OCW en VWS worden maatregelen getroffen om terechte van niet-terechte dyslexieverklaringen te scheiden.

Ondertussen gaan wij bij ICU rustig verder met het ondersteunen van kinderen met lees- , spelling- en rekenproblemen. En als de problemen van een kind beantwoorden aan de criteria van dyslexie of dyscalculie, dan geven wij die diagnose. 

Bedankt Stichting Bouwloods Utrecht !

Geplaatst op

Vorige maand hebben we bij ICU een prachtige houten vergadertafel geplaatst. De op maat gemaakte massief essenhouten tafel is maar liefst 3 meter lang. We bedanken de leerlingen én leermeester Richard van Stichting Bouwloods Utrecht voor hun vakmanschap!

In de Bouwloods leren leerlingen alle vaardigheden die met ambachtelijk houtbewerken te maken hebben. De leerlingen, die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, doen hier werkervaring op, krijgen een goede scholing en dat maakt een succesvolle overstap naar de arbeidsmarkt mogelijk. Wij zijn erg blij met onze tafel en kunnen de Bouwloods van harte aanbevelen voor ambachtelijke houtprojecten! Ook zoekt de Bouwloods regelmatig nieuwe leerlingen (vooropleiding niet belangrijk). Voor meer info:  stichtingbouwloods.nl

VakantieBieb-app met gratis leesboeken

Geplaatst op

Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft, in de VakantieBieb-app vind je een leuk en gratis leespakket voor het hele gezin.

Naast jeugdboeken vind je vanaf 1 juli ook boeken voor volwassenen in de app.

Laat de vakantie dus maar beginnen. Download de VakantieBieb direct op je tablet of mobiel.

Voor meer informatie klik hier.

Digitale schoolboeken voor Kurzweil of Sprint

Geplaatst op

Meedoen, halen en brengen

Stichting Toegankelijke Informatie (Stichting TI) zet zich in om het aanbod van digitale schoolboeken voor het gebruik met dyslexiesoftware te vergroten en aan de hoogste kwaliteitsstandaarden te laten voldoen.

Na een succesvolle pilot in 2015, kan Stichting TI nu circa 250 schoolboeken in kes bestandsformaat (voor Kurzweil) leveren en een beperkte collectie in sprintpdf (xsp) formaat (voor Sprint).

Dit zijn de opties:

1. Halen

1.1    U kunt schoolboeken uit de aanwezige collectie bestellen

De voordelen:

 • hoogwaardige kwaliteit, voorzien van bewerkingen voor leesvolgorde, taalwisselingen, etc.
 • eenmalige aanschaf, geen jaarlijks terugkerende licentiekosten
 • goede beveiliging zonder gebruikerscodes
 • onbeperkte gebruiksduur van het boek
 • afname kan per school ( BRINnummer), bestuur of samenwerkingsverband

een onderwijsinstelling betaalt een eenmalig bedrag voor een bestand en kan dat bestand gebruiken voor al haar leerlingen die met Sprint of Kurzweil werken. De school sluit een overeenkomst met Stichting TI, waarin de voorwaarden voor gebruik van de bestanden zijn vastgelegd.

 • een basisschool betaalt eenmalig €35,00 per schoolboek,
 • een VO, MBO of HO instelling betaalt eenmalig  €55,00 per schoolboek
 • een (bovenschools) bestuur of passend onderwijs samenwerkingsverband betaalt eenmalig €350 in PO of €550 in VO.
 • Leerlingen en ouders bestellen bij de school, de school bestelt bij Stichting TI.

1.2    U kunt schoolboeken bestellen die niet in de collectie zitten

Als uw school een boek wil hebben dat nog niet in de collectie zit, dan kan dat door Stichting TI worden geproduceerd. De kostprijs per schoolboek voor het scannen en bewerken voor gebiedsindeling, leesvolgorde, taaltags, etc. ligt tussen €250 en €500, afhankelijk van het aantal pagina’s en de complexiteit van de opmaak.

 • een school kan intekenen voor een collectieve productieopdracht van een boek. Zo kunnen de kosten worden gedeeld. Een basisschool schrijft in voor €25 per boek, een VO school voor €45. Bij voldoende inschrijvingen (ca. 10) zal een boek in productie worden genomen.
 • een (bovenschools) bestuur of samenwerkingsverband dat voor al haar scholen schoolboeken wil laten produceren, neemt contact met ons op via info@stichtingti.nl. Dat geldt ook voor een MBO of HO instelling.
 • alle geproduceerde schoolboeken worden opgenomen in de vaste collectie van Stichting TI.

Stichting TI produceert in principe alleen school- en studieboeken die niet bij Dedicon beschikbaar zijn of daar niet in bewerkte vorm (‘driesterren kwaliteit’) verkrijgbaar zijn. Stichting TI produceert vooralsnog geen werkboeken.

2. Brengen

 • De collectie groeit nog sneller door inbreng van scholen en particulieren.

Beschikt u over bewerkte digitale schoolboeken voor Sprint of Kurzweil, dan is Stichting TI graag bereid die van u over te nemen tegen een kleine vergoeding. Het bestand moet van goede kwaliteit zijn en het schoolboek moet niet ouder zijn dan uit 2010.
Uitgebreide informatie leest u op de website www.stichtingti.nl.

CvTE besluit spellingcontrole toe te staan voor kandidaten met dyslexie

Geplaatst op

Er is commotie ontstaan over de ontzegging van de spellingcontrole voor kandidaten met dyslexie bij de centraal examens van de vakken Nederlands (vmbo, havo en vwo), Engels (vmbo) en Duits (vmbo BB/KB). Bij deze vakken is spelling een onderdeel van de beoordeling van het examen.
Pieter Hendrikse, collegevoorzitter: ‘Kandidaten zijn niet gebaat bij verwarring en onduidelijkheid. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft daarom besloten om dyslectische kandidaten die de computer als schrijfgerei gebruiken, de mogelijkheid te bieden om óók bij centrale examens waarbij spelling meeweegt in de beoordeling, gebruik te maken van spellingcontrole. Wij hopen dat we met deze maatregel de onrust bij kandidaten met dyslexie kunnen wegnemen en dat alle kandidaten zich met vertrouwen kunnen voorbereiden op hun eindexamen’.
Het College pleit er tevens voor om onderzoek te laten verrichten naar de wijze waarop spelling het best geëxamineerd kan worden, in het bijzonder waar het dyslectische leerlingen betreft. Totdat de uitkomsten van een dergelijk onderzoek bekend zijn blijft de ontheffingsmogelijkheid voor dyslectische kandidaten van kracht.

Bron: www.hetcvte.nl

Betere lezers lezen sneller, maar snelle lezers niet per se beter

Geplaatst op

Handig, als je snel de boodschap uit een tekst kunt halen. Om zo ver te komen zijn er jaren leesonderwijs nodig. Wat is de beste aanpak voor begrijpend lezen? Taalwetenschapper Linda de Leeuw van de Radboud Universiteit onderzocht hoe vaardigheden van de lezer, het leesproces en tekstbegrip op elkaar inwerken in groep 5 tot 8 van de basisschool. Met eye trackers keek ze hoe kinderen werkelijk lezen. 

Snelle lezers zijn niet per se goede lezers. Sterker nog: een hoge leessnelheid kan bij technisch zwak lezende kinderen contraproductief zijn voor het tekstbegrip. Maar ze kunnen teksten prima begrijpen als ze hun tempo aanpassen. Linda de Leeuw analyseerde het leesproces en ontdekte: de vaardigheden van leerlingen hebben invloed op het leesproces. Zo besteden goede lezers relatief meer tijd aan de kopjes. Echter, verschillen in leesprocessen leiden niet per definitie tot beter begrip.

Rustig aan

‘Het leesonderwijs is erg op snelheid gericht. Leestoetsen zoals de Eén- en Drie-Minuten Toetsen, maar ook AVI-toetsen, meten het leesniveau en kijken daarbij vooral naar leessnelheid. Hiermee krijgen leerlingen het idee dat snel lezen belangrijk is. Mijn onderzoek laat zien dat dat maar ten dele klopt.’

‘Mijn advies is om pas op begrijpend lezen te gaan oefenen als kinderen de letters echt goed ontcijferen en ze losse woorden goed lezen. Als je die vaardigheid niet goed onder de knie hebt, kan je beter niet overstappen naar begrijpend lezen. Eerst moet de basis goed zijn. En train daarnaast op woordenschat, want mijn onderzoek laat zien dat deze vaardigheid een positief effect heeft op zowel leessnelheid en tekstbegrip.’

Om woordenschat te trainen heeft De Leeuw nog een tip: om nieuwe woorden uit een tekst te kunnen onthouden kunnen kinderen het beste gestimuleerd worden om actief verbanden tussen zinnen te leggen. Een woord blijft niet zo maar hangen. ‘Als kinderen te veel op zinsniveau blijven focussen, bijvoorbeeld door het invullen van gaten in zinnen, wordt de woordenschat niet groter.’

Tekstkenmerken

Hoe moeilijk de tekst is, speelt voor tekstbegrip ook een rol, toont de Leeuw aan: de lengte van en bekendheid van woorden, de moeilijkheidsgraad en de lengte van de tekst spelen allemaal een rol. ‘Misschien is dat een beetje een open deur,’ zegt De Leeuw. ‘Maar wel één die meer aandacht mag krijgen. Als de teksten in het geschiedenisboek te moeilijk zijn, onthouden lezers niet de informatie die zij nodig hebben. Nieuwe, digitale lesmethoden zouden hierop in kunnen spelen met differentiatie naar leesniveau. Daar zijn al wel voorbeelden van, maar er is veel meer mogelijk.’

Bron: Radboud Universiteit

Werkzaamheden in de buurt van ICU Utrecht

Geplaatst op

Op maandag 30 maart is de gemeente gestart met rioolwerkzaamheden op de Kardinaal de Jongweg.
De werkzaamheden zullen ongeveer 2 maanden duren.
Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden over één baan per rijrichting geleid, dit zorgt voor een lichte vertraging.

De bushalte Kardinaal de Jongweg waar lijn 32 stopt wordt tijdelijk net voorbij de Van Lieflandlaan geplaatst.
Lijn 30 rijdt normaal op de Mr. Tripkade en maakt een korte omleiding via o.a. de Ingenhouszstraat.

Alternatieven voor CITO eindtoets

Geplaatst op

Basisscholen mogen naast de centrale eindtoets van de overheid, die door het Cito wordt gemaakt, ook kiezen voor de eindtoets van twee andere bureaus. Staatssecretaris Dekker heeft de eindtoetsen Route 8 en IEP goedgekeurd.

Vanaf dit schooljaar zijn basisscholen verplicht een eindtoets af te nemen, die inzicht moet geven in de reken- en taalvaardigheden van leerlingen. De toetsen zijn een hulpmiddel, benadrukt Dekker. Ouders kunnen aan de hand hiervan nagaan of het schooladvies klopt.

Dit jaar zijn de basisscholen nog niet verplicht om een toets van een van de drie goedgekeurde bureaus af te nemen. Maar vanaf volgend schooljaar is dat wel het geval. Scholen hoeven niet voor de toetsen te betalen.

Tot nu toe was de eindtoets niet verplicht, maar zo’n 85 procent van de scholen nam de Cito-toets af.

Bron: NOS