Compenserende software Read & Write

Geplaatst op

Voor kinderen met dyslexie kan ondersteunende software noodzakelijk zijn om het leervermogen en het zelfbeeld te vergroten. Er bestaan diverse varianten, zoals Alinea en Kurzweil. Voor kinderen die op school met Chromebooks werken biedt Lexima nu ook compenserende software: Read&Write.

Omdat Read&Write is ontwikkeld voor Chromebooks kunt u direct vanuit de Chromebrowser aan de slag. U kunt heel gemakkelijk webpagina’s, Google Docs, Office 365 documenten en PDF bestanden lezen, invullen en samenvatten.

Mocht u als school of als ouders interesse hebben in Read&Write dan kunt u voor meer informatie terecht op de website van Lexima. Zij verzorgen informatieavonden en workshops. Ook is het mogelijk om een demo versie aan te vragen.

Je boekentas in je broekzak met de LEX app

Geplaatst op

Dedicon heeft de gratis voorleesapp LEX ontwikkeld. LEX is een nieuw leermaatje voor jongeren die lezen lastig vinden. Een gratis app waarmee je gemakkelijk en mobiel je gesproken schoolboeken (DAISY-boeken) kunt beluisteren met je smartphone of tablet. Die boeken bestel je in de webwinkel van Dedicon Educatief. LEX is gebruiksvriendelijk en maakt een aantrekkelijke manier van lezen mogelijk. Er komt geen cd of aparte afspeler meer aan te pas. LEX streamt de boeken namelijk via je internetverbinding. Maar je kunt de bestelde boeken in de app ook downloaden, zodat je tijdens het afspelen niet afhankelijk bent van het draadloos netwerk op school of thuis. Met LEX op je mobiel heb je al je schoolboeken overal en altijd bij je.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Dedicon.

Dyslexiesoftware voor studie of werk

Geplaatst op

‘Openheid over dyslexie op het werk of als student blijft helaas lastig voor veel (jong)volwassenen met dyslexie. Daardoor ploeter je onnodig voort en mis je de voordelen van het gebruik van dyslexiesoftware. Terwijl dat een wereld van verschil kan maken. Maar welke software past het beste bij jou?’

In het Impuls & Woortblind Magazine stond deze zomer een artikel waarin de mogelijkheden voor het gebruik van compenserende dyslexiesoftware uiteen worden gezet.

Het gehele artikel is hier te lezen.

 

Dyslexie en aanpassingen op school

Geplaatst op

Heeft een school toestemming nodig van de inspectie voor aanpassingen of vrijstellingen voor dyslectische leerlingen?

Nee. de directie van de school besluit binnen de kaders van de wet over een aangepaste afname van het eindexamen en eventuele aanpassingen of vrijstellingen in het onderwijsprogramma. De onderwijsinspectie hoeft hiervoor geen toestemming te verlenen. Wel moet de directie de aanpassingen bij de inspectie melden en onderbouwen op basis van het dossier van de leerling. In artikel 55 van het eindexamenbesluit staat dat dit ‘zo spoedig mogelijk’ moeten gebeuren; een exacte termijn wordt niet genoemd. Deze bepaling onderstreept vooral het belang van een goede afstemming tussen de ondersteuning in het onderwijs en bij het eindexamen.
Let wel: het ontbreken van een reactie van de inspectie kan niet worden opgevat als toestemming. Als gekozen is voor een aanpassing die buiten de voorschriften valt (bijvoorbeeld een andere beoordeling van spelling of het toestaan van een digitaal woordenboek) kan de inspectie ook achteraf het examen ongeldig verklaren.
Voor het melden van aanpassingen bij het afnemen van het examen kan de school gebruikmaken van het meldingsformulier ‘Afwijkende wijze van examineren’ in het Internet Schooldossier. Een onderdeel van dat dossier is de dyslexieverklaring van de leerling.

Zijn scholen verplicht om aanpassingen of vrijstellingen te verlenen aan dyslectische leerlingen?

Ja, tot op zekere hoogte.
In tegenstelling tot wat het woordje ‘kan’ in artikel 55 van het examenbesluit doet vermoeden – De directeur kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat – is het bieden van adequate ondersteuning voor leerlingen met dyslexie niet vrijblijvend. ‘Kan’ zal veeleer als ‘moet’ moeten worden geïnterpreteerd.
Scholen en schoolbesturen hebben een zorgplicht: alle leerlingen die worden aangemeld of staan ingeschreven en die extra ondersteuning nodig hebben, moet een passend onderwijsaanbod worden geboden. Dat betekent onder meer dat de school leerlingen adequaat moet compenseren voor de gevolgen van hun dyslexie, bijvoorbeeld door het gebruik van hulpmiddelen toe te staan.

Bron: Masterplan dyslexie