Alles over AD(H)D in het Diakonessenhuis

Geplaatst op

Speciaal voor ouders én kinderen en jongeren met ADHD organiseren het Diakonessenhuis, kinderpsychologiepraktijk Psynova en de afdeling Utrecht van Balans op maandag 13 november een voorlichtingsavond. Tijdens de avond vertelt kinderarts Mark Hoetjer wat ADHD is en welke behandelingsmogelijkheden er zijn. Daarnaast zal kinderpsycholoog Rianne de Graaf uitleg geven over omgaan met ADHD en alles waar je als gezin tegen aan kan lopen. Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. Balans Utrecht is aanwezig met informatie.

Datum informatieavond: Maandag 13 november
Locatie: Diakonessenhuis, Bosboomstraat 1, Utrecht
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur

Toegang gratis

Aanmelden: via balansutrecht@gmail.com

Thema-avond ‘Overstap van PO naar VO’

Geplaatst op

Landelijke oudervereniging Balans organiseert op 11 januari 2017 een informatieve thema-avond rondom de overstap van de basisschool naar het middelbaar onderwijs.

Onderwerpen deze avond:

  • Waar let je op bij het kiezen van een school: informatie van oudervereniging Balans
  • Zorg voor jouw kind op de middelbare school: door een zorgcoördinator van een VMBO-school
  • Passend onderwijs en het VO: door een spreker van het samenwerkingsverband Sterk VO
  • Hoe communiceer je met de nieuwe school over je kind, do’s en don’ts: door spreker van oudervereniging Balans
  • Kinderforum: kinderen die de overstap al gemaakt hebben, delen hun ervaringen
Datum: 
11 januari 2017
Locatie: 
Groenhorstcollege Maartensdijk, Dierenriem 2, 3738 TR Maartensdijk
Tijdstip: 
19.30 – 21.30 uur (inloop 19.00 uur)
Kosten: 

€ 5,- voor leden, € 7,50 voor niet-leden

Voor meer informatie en online aanmelden kunt u terecht op de website van balans.

Balans organiseert informatieavond over ADHD

Geplaatst op

Speciaal voor ouders van kinderen en jongeren met ADHD organiseren het Diakonessenhuis en de afdeling Westelijk Utrecht van Balans op maandag 24 oktober een voorlichtingsavond. Tijdens deze avond vertellen een kinderarts en een kinderpsycholoog wat ADHD is en welke behandelingsmogelijkheden er zijn. Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. Balans Westelijk Utrecht is aanwezig met informatie.

Het Diakonessenhuis en Balans vinden het belangrijk om ouders en kinderen goed te informeren over ADHD en begrip te kweken voor deze aandoening. Begrip, in combinatie met begeleiding en eventueel medicatie, draagt er aan bij dat kinderen goed kunnen functioneren en lekker in hun vel zitten. Belangstellenden zijn van harte welkom op de voorlichtingsavond. Zij hoeven geen patiënt van het Diakonessenhuis te zijn. Aanmelden voor de avond kan via west.utrecht@balansregionaal.nl

Datum informatieavond: 24 oktober 2016
Locatie: Diakonessenhuis locatie Utrecht, Bosboomstraat 1, 3582 KE Utrecht
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Toegang gratis.
Aanmelden: Aanmelden voor de avond kan via west.utrecht@balansregionaal.nl

Heeft een leerling met dyslexie én ADHD recht op vergoede behandeling?

Geplaatst op

Een leerling met dyslexie én ADHD kan in principe geen aanspraak maken op vergoede zorg zoals bedoeld in de vergoedingsregeling voor diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie. Er is geen sprake van enkelvoudige dyslexie, maar van comorbiditeit.
In sommige gevallen kan hiervan worden afgeweken. In de Richtlijn Comorbiditeit van het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) en het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD), die per oktober 2012 als bijlage is opgenomen bij het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling, staat dat een kind dat een bijkomende stoornis heeft in aanmerking kan komen voor vergoeding als de andere stoornis niet (meer) belemmerend is voor dyslexieonderzoek.
Als de comorbide stoornis wel belemmerend is voor dyslexieonderzoek en/of -behandeling, dan komt het kind in eerste instantie niet in aanmerking voor vergoeding en wordt geadviseerd eerst de comorbide stoornis te laten behandelen. Het is de diagnosticus die beoordeelt of de bijkomende stoornis belemmerend is voor dyslexieonderzoek en -behandeling.
Alle behandelaren die zijn aangesloten bij een van de twee kwaliteitsinstituten (NRD of KD) werken volgens deze nieuwe richtlijn comorbiditeit.

Bron: masterplan dyslexie