Onderzoek

De medewerkers van ICU hebben ervaring in het testen van volwassenen. In een onderzoek worden gegevens verzameld om antwoord te kunnen geven op uw hulpvraag. De procedure is meestal als volgt:

Na uw aanmelding volgt de intake of het kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt op systematische wijze uw ontwikkeling en klachten in kaart gebracht, zowel in de thuis- als in de school- en/of werksituatie. Er wordt een voorstel gedaan voor de opbouw van het onderzoek en de kosten. Ook bepaalt u samen de onderzoeksdata en het moment waarop het eindgesprek zal plaatsvinden.
Na het onderzoek worden de gegevens verwerkt in een concept-onderzoeksverslag, dat naar u verstuurd zal worden vóór het eindgesprek. Tijdens het eindgesprek worden de conclusies en adviezen toegelicht en besproken.

Uw gegevens worden nooit zonder uw toestemming verstrekt aan derden (school, werk, andere hulpverleners).