Vergoede dyslexiezorg

Wilt u weten of een leerling in aanmerking komt voor de vergoede dyslexiezorg?

De volgende eisen worden gesteld voor een dyslexieonderzoek binnen de vergoede zorg:

  • Het kind moet tijdens 3 meetmomenten op rij een (V-)/E-score hebben behaald op de DMT. M.a.w. het kind behoort dan tot de zwakste 10% van de leerlingen wat betreft het technisch lezen;
  • Er moet extra ondersteuning geboden zijn voor lezen en/of spelling (60 minuten per week) en dit moet in een handelingsplan vastgelegd zijn.

Voor de diagnose dyslexie volgen wij de richtlijnen van de Stichting Dyslexie Nederland en het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling. Wij zijn in het bezit van de BIG-registratie gezondheidszorg(GZ)-psycholoog en daarmee bevoegd om een dyslexieverklaring af te geven. Tevens is ICU opgenomen in het Deskundigenbestand Dyslexie van NVO/NIP en in het bezit van het dyslexiekeurmerk van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).