Vergoede dyslexiezorg

Wilt u weten of een leerling in aanmerking komt voor de vergoede dyslexiezorg?

De volgende eisen worden gesteld voor een dyslexieonderzoek binnen de vergoede zorg:

  • Het kind moet tijdens 3 meetmomenten op rij een (V-)/E-score hebben behaald op de DMT. M.a.w. het kind behoort dan tot de zwakste 10% van de leerlingen wat betreft het technisch lezen;
  • Indien het kind tot de zwakste 10% van de leerlingen behoort wat betreft de spelling (3x een (V-)/E-score op CITO-spelling), dan zal daarnaast het technisch lezen tot de zwakste 15% van de leerlingen moeten behoren (d.w.z. 3x een (V)/lage D-score), om voor vergoeding in aanmerking te komen;
  • Tussen de meetmomenten moet minimaal 20 weken zitten;
  • Er moet extra ondersteuning geboden zijn voor lezen en/of spelling (3x per week) en dit moet in een handelingsplan vastgelegd zijn;
  • Als er sprake is van een andere problematiek (co-morbiditeit zoals ADHD), dan moet deze problematiek onder controle zijn, zodat deze het onderzoek en de behandeling niet beïnvloedt.

Indien aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, kan een schooldossier worden samengesteld volgens het protocol Diagnose en Behandeling van Dyslexie.
In de regio Lekstroom (Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Benschop, Lopik) wordt het schooldossier beoordeeld door een onafhankelijke screener. In andere regio’s kan het schooldossier direct naar ICU worden opgestuurd. Wij hebben contracten met alle gemeenten in de provincie Utrecht.

Indien aan bovenstaande voorwaarden niet kan worden voldaan, dan kan ICU alsnog een dyslexieonderzoek uitvoeren indien ouders het onderzoek zelf bekostigen.

Voor de diagnose dyslexie volgen wij de richtlijnen van de Stichting Dyslexie Nederland en het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling. Wij zijn in het bezit van de BIG-registratie gezondheidszorg(GZ)-psycholoog en daarmee bevoegd om een dyslexieverklaring af te geven. Tevens is ICU opgenomen in het Deskundigenbestand Dyslexie van NVO/NIP en in het bezit van het dyslexiekeurmerk van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).