Dyslectische leerling krijgt bij examen geen spellinghulp

Geplaatst op

Leerlingen met dyslexie mogen bij het komende eindexamen geen gebruik meer maken van spellingcontrole op de computer. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft deze strenge regel afgelopen najaar stilletjes ingevoerd, tot verbijstering van een Kamermeerderheid en scholen.

Tot dit schooljaar mochten leerlingen met een beperking de spellingcontrole op de pc aanzetten tijdens examens. Afgelopen oktober wijzigde het CvTE die regels, omdat vanaf 2016 de spellingvaardigheid in het examencijfer ging meetellen. De politiek wilde dat graag.

Nu pas blijken de gevolgen: de spellingcontrole is voor iedereen afgeschaft, met de gedachte ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Dus ook voor kandidaten met dyslexie, die juist gebaat zijn bij de schrijfhulp.

Lees meer op ad.nl

Open dagen voortgezet onderwijs Utrecht e.o.

Geplaatst op

Je zit in groep acht en moet een belangrijke keuze maken. Naar welke middelbare school ga ik? Welke school vind ik leuk en welke school past goed bij mij?

Om een goed beeld te krijgen van een middelbare school en goed voorbereid de juiste school te kiezen, is het voor leerlingen en ouders mogelijk om te komen kijken op een open dag of informatieavond. Veel van deze open dagen vinden in januari en februari plaats. Daarnaast is het voor groep acht leerlingen mogelijk een open lesmiddag te volgen.

Voor alle data van de open dagen en lesmiddagen zie http://kijkoponderwijs.nl/actualiteit-en-open-dagen.html