VMBO Informatiemarkt

Geplaatst op

Ieder jaar wordt in november de scholenmarkt gehouden. De vijf vmbo-scholen van Utrecht presenteren zich op één plaats. Ouders en leerlingen van groep 8 kunnen zich op deze manier eerst oriënteren, alvorens zij keuzes maken voor bijvoorbeeld het bezoeken van open dagen.

De informatiemarkt vindt dit jaar plaats op zaterdag 17 november 2018 van 10.00 uur tot 14.00 uur in de kantine van het Grafisch Lyceum en X11 (Vondellaan 178, Utrecht).

Praktijk ICU bestaat 30 jaar!

Geplaatst op

Onze praktijk bestaat deze maand precies 30 jaar!

Ooit begonnen met z’n drieën aan de Oude Gracht met slechts een paar cliënten en uitgegroeid
tot één van de grootste praktijken voor kinderen met leerproblemen in Utrecht. We hopen nog vele jaren hulp te kunnen bieden!

 

VakantieBieb

Geplaatst op

Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau. De app is gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store en is een zomercadeautje van de Bibliotheek. Een lidmaatschap is niet nodig. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel ouders als kinderen genieten van meer dan 60 e‐books.

Voor meer informatie kunt u terecht op onlinebibliotheek.nl

Vakantiebieb-app

De grote rekendag 2018: De school als pakhuis

Geplaatst op

Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek! De volgende Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 28 maart 2018. Het thema van deze 16e editie is ‘De school als pakhuis’.

Kijk voor meer informatie op de site van de Grote Rekendag.

Voor meer informatie over rekenondersteuning binnen praktijk ICU, klik hier.

 

Alles over AD(H)D in het Diakonessenhuis

Geplaatst op

Speciaal voor ouders én kinderen en jongeren met ADHD organiseren het Diakonessenhuis, kinderpsychologiepraktijk Psynova en de afdeling Utrecht van Balans op maandag 13 november een voorlichtingsavond. Tijdens de avond vertelt kinderarts Mark Hoetjer wat ADHD is en welke behandelingsmogelijkheden er zijn. Daarnaast zal kinderpsycholoog Rianne de Graaf uitleg geven over omgaan met ADHD en alles waar je als gezin tegen aan kan lopen. Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. Balans Utrecht is aanwezig met informatie.

Datum informatieavond: Maandag 13 november
Locatie: Diakonessenhuis, Bosboomstraat 1, Utrecht
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur

Toegang gratis

Aanmelden: via balansutrecht@gmail.com

‘Kinderen die complimenten krijgen over intelligentie spelen vaker vals’

Geplaatst op

Uit onderzoek is gebleken dat jonge kinderen die complimenten krijgen over hoe slim ze zijn, vaker vals spelen dan kinderen die gecomplimenteerd worden over hoe goed ze een taak hebben uitgevoerd.

“Wanneer kinderen complimenten krijgen over hun intelligentie of horen dat anderen hen slim vinden worden de verwachtingen hoog gelegd”, zegt onderzoeker Li Zhao. “Kinderen voelen de druk om goed te presteren en aan deze verwachtingen te voldoen. Zelfs als dit betekent dat ze vals moeten spelen.”

Het is daarom belangrijk om op de juiste manier complimenten te geven.

Bron: nu.nl

Veel in het nieuws: dyslexie…

Geplaatst op

Drie hoogleraren geven op 9 februari in een artikel in het AD aan dat dyslexie niet bestaat, maar dat leesproblemen het gevolg zijn van falend onderwijs.
We hebben de behoefte om dit bericht te nuanceren; uit betrouwbaar onderzoek is gebleken dat 3 tot 5% van de leerlingen in Nederland wel degelijk zeer hardnekkige lees-en spellingproblemen hebben: zij hebben de diagnose dyslexie. Deze kinderen leren ondanks goed onderwijs en gedegen extra hulp niet goed lezen en/of spellen. Het landelijk percentage leerlingen met een dyslexieverklaring ligt hoger, namelijk tussen 8 tot 12%. Er lijkt dus een groep kinderen (namelijk 5 tot 7%) waarbij er wellicht andere oorzaken meespelen, zoals minder intensief onderwijs of een combinatie van problemen. Bij deze kinderen heeft het zin om hen extra ondersteuning te bieden en te kijken of zij voldoende vooruit gaan.

Onderzoekers en behandelaars bij ICU kijken zeer zorgvuldig of de problemen van een kind beantwoorden aan de criteria van de diagnose dyslexie of dyscalculie. Als niet duidelijk is of er voldoende goede hulp geboden is, zetten wij een traject van ondersteuning in. We werken dagelijks met kinderen die elke dag op school én thuis zeer hard werken om hun achterstand in te lopen en we moeten helaas constateren dat dit niet altijd lukt. Deze kinderen, hun ouders en leerkrachten verdienen het om serieus genomen te worden bij de acceptatie, erkenning en het leren omgaan met hun problemen.

In het artikel wordt ook aangegeven dat er ten onrechte dyslexieverklaringen worden afgegeven. Dat is niet nieuw; onder andere de uitzending van RamBam vorig jaar maakte duidelijk dat dit het geval lijkt te zijn. Binnen het veld en de ministeries van OCW en VWS worden maatregelen getroffen om terechte van niet-terechte dyslexieverklaringen te scheiden.

Ondertussen gaan wij bij ICU rustig verder met het ondersteunen van kinderen met lees- , spelling- en rekenproblemen. En als de problemen van een kind beantwoorden aan de criteria van dyslexie of dyscalculie, dan geven wij die diagnose. 

Bedankt Stichting Bouwloods Utrecht !

Geplaatst op

Vorige maand hebben we bij ICU een prachtige houten vergadertafel geplaatst. De op maat gemaakte massief essenhouten tafel is maar liefst 3 meter lang. We bedanken de leerlingen én leermeester Richard van Stichting Bouwloods Utrecht voor hun vakmanschap!

In de Bouwloods leren leerlingen alle vaardigheden die met ambachtelijk houtbewerken te maken hebben. De leerlingen, die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, doen hier werkervaring op, krijgen een goede scholing en dat maakt een succesvolle overstap naar de arbeidsmarkt mogelijk. Wij zijn erg blij met onze tafel en kunnen de Bouwloods van harte aanbevelen voor ambachtelijke houtprojecten! Ook zoekt de Bouwloods regelmatig nieuwe leerlingen (vooropleiding niet belangrijk). Voor meer info:  stichtingbouwloods.nl

Eindtoets PO met Kurzweil 3000 of Sprint Plus

Geplaatst op

In groep 8 gaan leerlingen dit schooljaar weer de eindtoets PO maken. Voor leerlingen met dyslexie bieden de diverse toetsen verschillende compenserende mogelijkheden. De centrale eindtoets PO van het CvTE en de IEP-toets van bureau ICE bieden een spraaksynthese bestand aan dat goed voorgelezen wordt door Kurzweil 3000 en Sprint Plus.

Belangrijk: Het CvTE geeft aan dat bij de centrale eindtoets PO verklanking (audio) is toegestaan, maar dat het niet is toegestaan om een alternatieve voorziening aan te bieden, zoals het door de leerkracht laten voorlezen van de centrale eindtoets PO. Verder mag er niet met een programma in de Cloud worden gewerkt. Lees hier de volledige brochure ‘Leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften’ van het CvTE.

Lexima Academie biedt een speciale cursus ‘Toetsen en examens met Kurzweil 3000 (PO/VO)’. Dit is een ideale training voor PO en VO om u verder te professionaliseren in het gebruik van Kurzweil 3000 bij de afname van de centrale eindtoets PO, IEP-toets, de centraal schriftelijke eindexamens VO en de afname van overige toetsen/proefwerken. Aanmelden voor deze cursus kan hier.