Eindtoets PO met Kurzweil 3000 of Sprint Plus

Geplaatst op

In groep 8 gaan leerlingen dit schooljaar weer de eindtoets PO maken. Voor leerlingen met dyslexie bieden de diverse toetsen verschillende compenserende mogelijkheden. De centrale eindtoets PO van het CvTE en de IEP-toets van bureau ICE bieden een spraaksynthese bestand aan dat goed voorgelezen wordt door Kurzweil 3000 en Sprint Plus.

Belangrijk: Het CvTE geeft aan dat bij de centrale eindtoets PO verklanking (audio) is toegestaan, maar dat het niet is toegestaan om een alternatieve voorziening aan te bieden, zoals het door de leerkracht laten voorlezen van de centrale eindtoets PO. Verder mag er niet met een programma in de Cloud worden gewerkt. Lees hier de volledige brochure ‘Leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften’ van het CvTE.

Lexima Academie biedt een speciale cursus ‘Toetsen en examens met Kurzweil 3000 (PO/VO)’. Dit is een ideale training voor PO en VO om u verder te professionaliseren in het gebruik van Kurzweil 3000 bij de afname van de centrale eindtoets PO, IEP-toets, de centraal schriftelijke eindexamens VO en de afname van overige toetsen/proefwerken. Aanmelden voor deze cursus kan hier.

Alternatieven voor CITO eindtoets

Geplaatst op

Basisscholen mogen naast de centrale eindtoets van de overheid, die door het Cito wordt gemaakt, ook kiezen voor de eindtoets van twee andere bureaus. Staatssecretaris Dekker heeft de eindtoetsen Route 8 en IEP goedgekeurd.

Vanaf dit schooljaar zijn basisscholen verplicht een eindtoets af te nemen, die inzicht moet geven in de reken- en taalvaardigheden van leerlingen. De toetsen zijn een hulpmiddel, benadrukt Dekker. Ouders kunnen aan de hand hiervan nagaan of het schooladvies klopt.

Dit jaar zijn de basisscholen nog niet verplicht om een toets van een van de drie goedgekeurde bureaus af te nemen. Maar vanaf volgend schooljaar is dat wel het geval. Scholen hoeven niet voor de toetsen te betalen.

Tot nu toe was de eindtoets niet verplicht, maar zo’n 85 procent van de scholen nam de Cito-toets af.

Bron: NOS