Woensdag 9 januari 2019: Thema-avond ‘De overstap van PO naar VO’

Geplaatst op

De afdeling Utrecht van Oudervereniging Balans nodigt u uit voor een thema-avond over ‘De overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs’. Deze thema-avond is voor ouders van kinderen met ADHD, dyslexie, dyscalculie of ASS uit groep 7 en 8. U bent van harte welkom op woensdagavond 9 januari 2019 in het Aerescollege (voorheen Groenhorst) in Maartensdijk.

Er zijn deze avond verschillende workshops waaraan u kunt deelnemen:
  • workshop met een zorgcoördinator vanuit breed vmbo
  • workshop met een intern begeleider uit het basisonderwijs (groep 8)
  • gesprek met iemand vanuit het samenwerkingsverband, over Passend Onderwijs en het voortgezet onderwijs
  • een kinderforum met kinderen uit het VO die de de overstap al gemaakt hebben en hun ervaringen delen

Er is veel gelegenheid om vragen te stellen aan de verschillende sprekers en aan vrijwilligers van Balans.

Bron: balansdigitaal.nl

Gratis lezing/workshop Taalontwikkelingsstoornis (TOS) beleven

Geplaatst op
Op maandagavond 6 maart zal BalansAcademy de lezing/workshop ‘Taalontwikkelingsstoornis (TOS) beleven’ geven. Als lid van Oudervereniging Balans kunt u hier gratis aan deelnemen, voor niet leden is de prijs € 10,00.
 
Een TOS is een ontwikkelingsstoornis waardoor mensen moeite hebben met taalbegrip, taalproductie of beide. Deze avond bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. In het praktische gedeelte beleeft u zelf hoe het is om een taalontwikkelingsstoornis te hebben. De avond is zowel bedoeld voor ouders als voor leerkrachten.
Meer informatie vindt u op de website van BalansAcademy, hier kunt u zich tevens  aanmelden.

Balans organiseert informatieavond over ADHD

Geplaatst op

Speciaal voor ouders van kinderen en jongeren met ADHD organiseren het Diakonessenhuis en de afdeling Westelijk Utrecht van Balans op maandag 24 oktober een voorlichtingsavond. Tijdens deze avond vertellen een kinderarts en een kinderpsycholoog wat ADHD is en welke behandelingsmogelijkheden er zijn. Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. Balans Westelijk Utrecht is aanwezig met informatie.

Het Diakonessenhuis en Balans vinden het belangrijk om ouders en kinderen goed te informeren over ADHD en begrip te kweken voor deze aandoening. Begrip, in combinatie met begeleiding en eventueel medicatie, draagt er aan bij dat kinderen goed kunnen functioneren en lekker in hun vel zitten. Belangstellenden zijn van harte welkom op de voorlichtingsavond. Zij hoeven geen patiënt van het Diakonessenhuis te zijn. Aanmelden voor de avond kan via west.utrecht@balansregionaal.nl

Datum informatieavond: 24 oktober 2016
Locatie: Diakonessenhuis locatie Utrecht, Bosboomstraat 1, 3582 KE Utrecht
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Toegang gratis.
Aanmelden: Aanmelden voor de avond kan via west.utrecht@balansregionaal.nl