Vergoede dyslexiezorg

Komt mijn kind in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg?

Als een kind langdurig zeer zwak scoort op het gebied van technisch lezen (3x E/V- op de Drie Minutentest (DMT)) kan er sprake zijn van ernstige dyslexie. Voor deze kleine groep kinderen is er een vergoeding via de gemeente mogelijk. Deze vergoede dyslexiezorg is er dus voor basisschoolleerlingen die al geruime tijd behoren tot de 10% zwakste lezers. Bovendien moeten zij intensieve begeleiding (onderwijsniveau 3, zie hieronder) hebben gehad op of buiten school.

Niveau 1
Goed lees- en spellingonderwijs in klassenverband

 • Kwaliteit instructiegedrag en klassenmanagement
 • Juist gebruik van effectieve methodesGebruik leerlingvolgsysteem

Niveau 2
Extra begeleiding in de klas door de leerkracht (zwakste 25% van de leerlingen)

 •  Vaststellen van potentiële uitvallers en voldoende differentiatie en extra instructie in de klas

Niveau 3
Specifieke interventies die afgestemd zijn op hiaten, uitgevoerd en/of ondersteund door de
lees-/spellingspecialist op school (zwakste 10% van de leerlingen)

 •  Vaststellen leerlingen met ernstige lees-/spellingproblemen en aanbieden specifieke
  interventie individueel of in een klein groepje(intensieve, planmatige en doelgerichte
  begeleiding)
 • Vaststellen van achterstand en
  hardnekkigheid: vermoeden van dyslexie

De interne begeleider van de school van uw kind weet of uw kind in aanmerking kan komen voor vergoede dyslexiezorg. School kan een dyslexiedossier samenstellen. Indien de school twijfelt of het dossier aan de eisen voldoet, kan er altijd vrijblijvend contact met ons worden opgenomen voor overleg.

De beoordeling van de dyslexiedossiers is niet in alle regio’s hetzelfde:

 • in Utrecht beoordeelt de poortwachter ABC het dyslexiedossier
 • in regio Lekstroom (Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Lopik, Vijfheerenlanden) beoordeelt de poortwachter Zien inde klas het dyslexiedossier
 • in de Stichtse Vecht beoordeelt Passenderwijs het dyslexiedossier
 • in Woerden screent de gemeente eerst het dyslexiedossier
 • in de regio Zuid-Oost Utrecht (Bilthoven, Bunnik, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede) beoordeelt ICU zorgvuldig of uw kind in aanmerking komt voor vergoede dyslexiezorg.

Als het dossier wordt goedgekeurd, krijgt uw kind toestemming van de gemeente voor vergoede dyslexiezorg. Vervolgens kunt u uw kind bij ons aanmelden voor het vergoede dyslexieonderzoek (ondersteuningsniveau 4)”:

Diagnostiek en behandeling door zorgverlener (zwakste 4% van de leerlingen)

 • Vaststellen van dyslexie (psychodiagnostisch onderzoek)
 • Gespecialiseerde dyslexiebehandeling. Op grond van de onderzoeksresultaten wordt bepaald of een kind vervolgens in aanmerking komt voor vergoede dyslexiebehandeling.