Vergoede dyslexiezorg

Komt mijn kind in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg?

Als een kind langdurig zeer zwak scoort op het gebied van technisch lezen en/of spellen, ondanks extra hulp, kan er sprake zijn van dyslexie. Onderzoek naar en behandeling van dyslexie zijn in principe voor eigen kosten. Voor een heel kleine groep kinderen is er echter wel een vergoeding mogelijk.
Deze vergoede dyslexiezorg is bedoeld voor basisschoolleerlingen die al geruime tijd behoren tot de 10% zwakste lezers en/of spellers. Bovendien moeten zij minimaal een half jaar intensieve begeleiding hebben gehad op of buiten school.
De school van uw kind weet precies of uw kind in aanmerking komt voor vergoede dyslexiezorg en kan een dyslexiedossier opmaken. Indien de school twijfelt of het dossier aan de eisen voldoet, kan er altijd vrijblijvend contact met ons worden opgenomen voor overleg.

Woont u in de regio Lekstroom (Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Vianen), dan wordt het dyslexiedossier door school opgestuurd naar en beoordeeld door een onafhankelijke screener. Als het dossier wordt goedgekeurd, krijgt uw kind toestemming van de gemeente voor vergoede dyslexiezorg (beschikking/ontvankelijkheidsverklaring). Vervolgens kunt u uw kind bij ons aanmelden voor het vergoede dyslexieonderzoek. Als ook de onderzoeksresultaten aan bepaalde criteria voldoen, komt uw kind vervolgens in aanmerking voor vergoede behandeling.

Woont u in een andere regio, dan kunnen wij het dyslexiedossier beoordelen. We bepalen zorgvuldig of uw kind in aanmerking komt voor vergoede dyslexiezorg of dat eventueel onderzoek zelf bekostigd moet worden.