Didactisch onderzoek

Het is bij ons mogelijk middels een didactisch onderzoek de stand van zaken op lees-, spelling- en/of rekengebied bij uw kind vast te stellen. We bepalen het niveau en maken een analyse van de gegevens. Dit kan gebruikt worden als aanvulling op de reeds aanwezige schoolresultaten.