Nieuws

Superboek.nl laat je lezen met je oren !

Geplaatst op

‘Briefgeheim’, ‘Dolfje Weerwolfje’, ‘Sjakie en de chocoladefabriek’, ‘De Grijze Jager’…
Stuk voor stuk fantastische boeken die geen kind zou mogen missen.
Daarom is er nu SUPERBOEK.NL, speciaal voor kinderen die moeite hebben met lezen.
De populairste kinderboeken zijn als gesproken boek GRATIS te leen via superboek.nl.

De nieuwe site Superboek.nl ontsluit een collectie van ruim 9.000 gesproken boeken.
Streaming via de site en de gratis app Daisylezer (Apple) of te leen op daisy-cd.

Superboek is een initiatief van Stichting Aangepast Lezen en opgezet in samenwerking
met het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Zij willen het geschreven woord toegankelijk
maken voor mensen met een leesbeperking. Literatuur, romans maar ook tijdschriften en kranten
zijn beschikbaar via aangepastlezen.nl. Superboek.nl is een nieuw initiatief, speciaal ontwikkeld
voor jonge lezers en hun ouders.

2013 Jaar van het Voorlezen

Geplaatst op

Voorlezen is niet alleen leuk, het is ook heel nuttig. Onderzoek wijst uit dat kinderen die worden voorgelezen beter scoren op school. Daarnaast hebben ze een grotere woordenschat en zijn ze beter in het verwoorden van emoties. Maar ook voor jongeren en volwassenen is voorlezen van blijvende waarde. Twaalf maanden lang wordt er van alles georganiseerd rondom voorlezen, zodat iedereen kan ervaren dat voorlezen leuk en waardevol is: voor baby’s, jonge kinderen, tieners én voor volwassenen.

Lees meer over voorlezen en de activiteiten rondom dit thema op http://jaarvanhetvoorlezen.nl/

Nationale Dyslexie Conferentie 29 januari 2014

Geplaatst op

De Nationale Dyslexie Conferentie is hét jaarlijks evenement voor professionals uit onderwijs, gezondheidszorg en personeelswerk. De conferentie beoogt een kennis- en inspiratiebron te zijn voor continue verbetering van de kansen voor dyslectici. Actuele wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen uit binnen- en buitenland dragen bij aan het ontwikkelen van best practices voor de eigen dagelijkse onderwijs- en werksituatie. Onderlinge ontmoetingen slaan bruggen naar nieuwe zienswijzen en werkwijzen. In 2014 is het de zesde keer dat deze succesvolle landelijke conferentie door Lexima Academie wordt georganiseerd.

Dyslexie-talentenprijs 2013

Geplaatst op

De Dyslexie-talentenprijs is een initiatief van het NRD en uitgeverij Zwijsen. De prijs is in het leven geroepen om creatieve ideeën voor (de begeleiding van) kinderen met dyslexie extra de aandacht te geven. Er zijn twee prijzen te winnen: een schoolprijs én een kinderprijs.

Schoolprijs

Wat doet de school voor kinderen met dyslexie? Hoe stimuleren ze dyslectische kinderen om zich optimaal te ontplooien? Denk aan een slim protocol, creatief gebruik van andere talenten, praktische ondersteuning of het creëren van een veilige en begripvolle omgeving. De school kan meedoen, maar ook een leerkracht of een IB’er. Meerdere inzendingen per school zijn mogelijk!
Voor de school is er veel te winnen: een geldprijs van € 4.000, de complete Zwijsen Zoeklicht-serie, een workshop van een dyslexiezorgverlener plus een bezoek van schrijver Paul van Loon aan jullie school!

Kinderen

Ben je zelf dyslectisch? Heb jij een manier gevonden om daar goed mee om te gaan? Heb je goede tips voor andere kinderen? Laat het weten, want dan krijg jij misschien die Dyslexie-talentenprijs 2013 voor kinderen! Heb je veel ideeën of tips: je mag meerdere keren meedoen.
Wat kan jij winnen? Gesigneerde boeken van Paul van Loon én een weekend met jouw ouders in de Efteling.

Meedoen?

Ga naar de site en meld je aan! www.nrd.nu 

Inzenden kan tot 1 november 2013.

Invloed van leesproblemen op welbevinden van kinderen op de basisschool

Geplaatst op

Uit onderzoek van Langedijk en Hoek blijkt dat de mate van leesproblemen invloed heeft op het sociaal aanvaard voelen door klasgenoten. Dit effect is met name zichtbaar bij meisjes. “Meisjes zijn veel gevoeliger voor de mening van andere kinderen, ze trekken zich falen op school meer aan en zijn tevens meer geneigd hun zelfvertrouwen af te laten hangen van hun schoolprestaties. Dat maakt ze kwetsbaar”, aldus Langedijk. Zij adviseert zowel ouders als leerkrachten alert te zijn op het welbevinden van een kind zodra er sprake is van ernstige leerproblemen.

Bron: Balans 7-2013

Wijzigingen in buslijn per 13 juli 2013

Geplaatst op

Per 13 juli 2013 rijdt lijn 5 (Utrecht Centraal – Voordorp) NIET meer naar de Ingenhouszstraat. De route in Tuinwijk wordt gedeeltelijk overgenomen door lijn 1 (Utrecht Centraal – Overvecht). Wilt u met de bus vanaf het Centraal Station in Utrecht naar ICU, neemt u dan lijn 1 richting Overvecht en stap uit bij de nieuwe halte Willem van Noortplein. Direct naast restaurant Badhu begint de Ingenhouszstraat.

Congres Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 8 februari 2013

Geplaatst op

In 2013 bestaat de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) 30 jaar. Voortbouwend op de missie van de SDN om wetenschappelijke kennis voor de praktijk toegankelijk te maken zal het jubileum gevierd worden met een congres waarbij wetenschappers, dyslexiediagnosten en behandelaren zullen werken aan een update van het Protocol Dyslexie Diagnose e n Behandeling (PDDB). Daarmee wordt gehoor gegeven aan de belofte van de minister van VWS aan de leden van de Tweede Kamer (maart 2012) om betrokken veldpartijen daartoe aan te sporen. De minister is uitgenodigd om aan het congres deel te nemen en kennis te nemen van de conclusies.

In 2009 is de vergoedingsregeling ernstige enkelvoudige dyslexie van kracht geworden.

Psychologen en orthopedagogen blijken te worstelen met diverse beslissingen en onduidelijkheden in hun functie van poortwachter, diagnosticus en behandelaar. Deze onduidelijkheden vragen soms om een aanscherping, soms om een verruiming van het PDDB: zowel op het deel over diagnostiek als het deel over behandeling. Het doel is om na drie jaar werkervaring met de protocollen, de elementen waaruit het protocol is opgebouwd kritisch te beschouwen in het licht van recente wetenschappelijke inzichten en oplossing aan te dragen voor de ervaren knelpunten teneinde het protocol te verbeteren zowel wat betreft de theoretische basis als de praktische werkbaarheid.

Onderzoek naar tutorlezen

Geplaatst op

Dat tutorlezen of samenlezen zeer effectief is, blijkt uit de resultaten van scholen die er actief mee bezig zijn. Daarnaast wordt er ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Indrukwekkend is een groot meta-onderzoek dat is gedaan door professor John Hattie. Hij verzamelde hiervoor conclusies uit meer dan 50.000 onderzoeken naar leereffecten.

Belangrijke conclusies uit dit onderzoek:
• Zwakkere leerlingen kunnen veel leren van betere lezers, door samen te lezen.
• Heel veel onderzoek toont aan dat tutoring met jonge kinderen heel effectief is.
• Het leereffect is groter als de tutors getraind zijn.
• Tutors uit hogere klassen zijn effectiever dan tutors van dezelfde leeftijd.
• De effecten zijn ook groot als er zwakkere lezers uit hogere groepen worden ingezet.

Er kan dus zowel op school als thuis zeer effectief geoefend worden door gezellig samen te lezen!

Bron: Delubas.nl

Leesboekjes gezocht!

Geplaatst op

Voor onze ICU-bibliotheek, waar onze leerlingen altijd boekjes uit mogen lenen, zoeken we  leuke, spannende, enge en grappige leesboekjes op vooral niveau AVI 1 (M3)  t/m niveau AVI 5 (E4). Echter, ook boekjes van hogere niveaus zijn van harte welkom! Heeft u nog boekjes liggen, die thuis niet meer gelezen worden, dan willen wij ze graag overnemen. Neem gerust contact op met ons, wij (en alle leerlingen van ICU) zijn er heel erg blij mee…

CITO en Kurzweil

Geplaatst op

Oproep scholen voor Cito met Kurzweil

In februari van dit jaar vond een pilot plaats van de Cito eindtoets in Kurzweil 3000. De reacties op deze pilot waren zeer positief. In juni 2012 vindt vervolgonderzoek plaats, ditmaal met de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde E6 en Woordenschat E6. Om deel te nemen aan het onderzoek moet de school beschikken over het programma Kurzweil.  Bij deelname ontvangt u van Cito (een deel van) de toetsen in een bestand dat door Kurzweil gelezen kan worden (KES). Tijdens de afname in juni kunnen leerlingen die voldoende ervaring hebben met Kurzweil, de toetsen gedeeltelijk maken met behulp van deze dyslexiesoftware. Ook als u één van de twee toetsen zo wilt afnemen, kunt u deelnemen aan het onderzoek. Wilt u als school, met  uw leerlingen in groep 6 die gewend zijn te werken met Kurzweil, meedoen aan dit onderzoek? Neem dan contact op met Suzanne van der Horst, via: Suzanne.Horst@Cito.nl of via telefoonnummer 026 352 1233.