Nieuws

Wijzigingen in buslijn per 13 juli 2013

Geplaatst op

Per 13 juli 2013 rijdt lijn 5 (Utrecht Centraal – Voordorp) NIET meer naar de Ingenhouszstraat. De route in Tuinwijk wordt gedeeltelijk overgenomen door lijn 1 (Utrecht Centraal – Overvecht). Wilt u met de bus vanaf het Centraal Station in Utrecht naar ICU, neemt u dan lijn 1 richting Overvecht en stap uit bij de nieuwe halte Willem van Noortplein. Direct naast restaurant Badhu begint de Ingenhouszstraat.

Congres Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 8 februari 2013

Geplaatst op

In 2013 bestaat de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) 30 jaar. Voortbouwend op de missie van de SDN om wetenschappelijke kennis voor de praktijk toegankelijk te maken zal het jubileum gevierd worden met een congres waarbij wetenschappers, dyslexiediagnosten en behandelaren zullen werken aan een update van het Protocol Dyslexie Diagnose e n Behandeling (PDDB). Daarmee wordt gehoor gegeven aan de belofte van de minister van VWS aan de leden van de Tweede Kamer (maart 2012) om betrokken veldpartijen daartoe aan te sporen. De minister is uitgenodigd om aan het congres deel te nemen en kennis te nemen van de conclusies.

In 2009 is de vergoedingsregeling ernstige enkelvoudige dyslexie van kracht geworden.

Psychologen en orthopedagogen blijken te worstelen met diverse beslissingen en onduidelijkheden in hun functie van poortwachter, diagnosticus en behandelaar. Deze onduidelijkheden vragen soms om een aanscherping, soms om een verruiming van het PDDB: zowel op het deel over diagnostiek als het deel over behandeling. Het doel is om na drie jaar werkervaring met de protocollen, de elementen waaruit het protocol is opgebouwd kritisch te beschouwen in het licht van recente wetenschappelijke inzichten en oplossing aan te dragen voor de ervaren knelpunten teneinde het protocol te verbeteren zowel wat betreft de theoretische basis als de praktische werkbaarheid.

Onderzoek naar tutorlezen

Geplaatst op

Dat tutorlezen of samenlezen zeer effectief is, blijkt uit de resultaten van scholen die er actief mee bezig zijn. Daarnaast wordt er ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Indrukwekkend is een groot meta-onderzoek dat is gedaan door professor John Hattie. Hij verzamelde hiervoor conclusies uit meer dan 50.000 onderzoeken naar leereffecten.

Belangrijke conclusies uit dit onderzoek:
• Zwakkere leerlingen kunnen veel leren van betere lezers, door samen te lezen.
• Heel veel onderzoek toont aan dat tutoring met jonge kinderen heel effectief is.
• Het leereffect is groter als de tutors getraind zijn.
• Tutors uit hogere klassen zijn effectiever dan tutors van dezelfde leeftijd.
• De effecten zijn ook groot als er zwakkere lezers uit hogere groepen worden ingezet.

Er kan dus zowel op school als thuis zeer effectief geoefend worden door gezellig samen te lezen!

Bron: Delubas.nl

Leesboekjes gezocht!

Geplaatst op

Voor onze ICU-bibliotheek, waar onze leerlingen altijd boekjes uit mogen lenen, zoeken we  leuke, spannende, enge en grappige leesboekjes op vooral niveau AVI 1 (M3)  t/m niveau AVI 5 (E4). Echter, ook boekjes van hogere niveaus zijn van harte welkom! Heeft u nog boekjes liggen, die thuis niet meer gelezen worden, dan willen wij ze graag overnemen. Neem gerust contact op met ons, wij (en alle leerlingen van ICU) zijn er heel erg blij mee…

CITO en Kurzweil

Geplaatst op

Oproep scholen voor Cito met Kurzweil

In februari van dit jaar vond een pilot plaats van de Cito eindtoets in Kurzweil 3000. De reacties op deze pilot waren zeer positief. In juni 2012 vindt vervolgonderzoek plaats, ditmaal met de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde E6 en Woordenschat E6. Om deel te nemen aan het onderzoek moet de school beschikken over het programma Kurzweil.  Bij deelname ontvangt u van Cito (een deel van) de toetsen in een bestand dat door Kurzweil gelezen kan worden (KES). Tijdens de afname in juni kunnen leerlingen die voldoende ervaring hebben met Kurzweil, de toetsen gedeeltelijk maken met behulp van deze dyslexiesoftware. Ook als u één van de twee toetsen zo wilt afnemen, kunt u deelnemen aan het onderzoek. Wilt u als school, met  uw leerlingen in groep 6 die gewend zijn te werken met Kurzweil, meedoen aan dit onderzoek? Neem dan contact op met Suzanne van der Horst, via: Suzanne.Horst@Cito.nl of via telefoonnummer 026 352 1233.