Extra luisterboeken voor iedereen

Geplaatst op

De bibliotheek heeft luisterboeken nu beschikbaar gesteld voor iedereen, dus ook als je geen lid bent. Download de app LuisterBieb en geniet van duizenden ingesproken boeken. Kijk snel of jouw favoriete boek er bij zit, of ontdek leuke nieuwe boeken!

Coronavirus: Hoe gaan we er bij ICU mee om?

Geplaatst op

We volgen de landelijke richtlijnen RIVM/GGD

Volgens de landelijke richtlijn van het RIVM is thuishouden of weren van school of kinderdagverblijf niet nodig als kinderen geen klachten hebben. Wij volgen de informatie van RIVM en GGD hierin op en verwijzen u ook naar de websites van deze instanties om zich verder te informeren. Zie voor meer informatie:

www.RIVM.nl

www.ggru.nl

Hygiënemaatregelen op ICU

De belangrijkste maatregelen die we op dit moment kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn eenvoudig. Deze maatregelen gelden overigens voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

  • Regelmatig handen wassen. We vragen of iedereen bij binnenkomst ICU eerst de handen te wassen in het toilet. De handen kunnen afgedroogd worden met de doekjes die daar liggen. Ook als de begeleiding op school plaatsvindt vragen we of de kinderen eerst handen kunnen wassen. Wij doen dat uiteraard ook.
  • Hoesten en niezen aan de binnenkant van de elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg.

Indien uw zoon/dochter ziekteverschijnselen heeft willen we vragen om uw zoon/dochter niet naar ICU te laten komen. Dat geldt natuurlijk ook voor ouders. We nemen het zekere voor het onzekere. Een late afmelding in verband met ziekte zullen we de komende tijd niet in rekening brengen.

Met vriendelijke groet,

namens iedereen van ICU

Cursussen dyslexiesoftware in de zomervakantie

Geplaatst op

Speciaal voor kinderen met lees- en spellingproblemen en hun ouders organiseert Lexima in de zomervakantie trainingen voor de programma’s Sprint Plus, Kurzweil, Alinea en Read&Write.

Achter een laptop kunt u samen met uw kind oefenen en leert uw kind de software optimaal in de dagelijkse school- en thuissituatie te gebruiken bij het lezen, schrijven en studeren. Voor kinderen en ouders die zich willen oriënteren zijn er demonstraties waarbij de hulpmiddelen gepresenteerd worden.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op de website van Lexima.

Doe mee aan de Summerschool Junior van de Universiteit Utrecht

Geplaatst op

Bij Summerschool Junior ontdekken kinderen hoe leuk en fascinerend wetenschap is! Vier dagen lang is de Universiteit Utrecht het domein van jonge wetenschappers in de dop. Hier doen ze zélf onderzoek, bijvoorbeeld naar biodiversiteit, het heelal, chemische reacties en duurzaamheid. Een spannende ontdekkingsreis die leuk en leerzaam is!

Summerschool Junior is van 22 t/m 25 juli en 29 juli t/m 1 augustus 2019. Alle nieuwsgierige kinderen uit groep 5 t/m 8 en klas 1 en 2 van de middelbare school zijn van harte welkom.

Kijk voor meer informatie op de site van de Universiteit Utrecht.

Theaterlezen

Geplaatst op

Bij theaterlezen, ook wel toneellezen genoemd, nemen twee lezers (of meer) de rol van een personage op zich en lezen de teksten hardop voor. De lezers voeren eigenlijk samen een toneelstukje op, maar dan zonder podium, decor, grootse gebaren of rekwisieten. De teksten bestaan voornamelijk uit dialogen, zodat de lezers elkaar steeds afwisselen.

Theaterlezen is leuk voor iedereen: jong en oud en goede en minder goede lezers. De meerwaarde voor zwakke lezers is de kans op succeservaringen bij het lezen. Theaterlezen is evidence based geschikt als leesinterventie. Theaterlezen bevordert het ‘vloeiend lezen’ (lezen met begrip en intonatie) en het leesplezier.

Voor meer informatie en het bestellen van theaterboeken kunt u terecht op leesletters.nl.

Voorlichtingsavond voor kinderen vanaf 11 jaar met ADHD

Geplaatst op

Het St. Antonius ziekenhuis Utrecht en de afdeling Utrecht van Balans houden op donderdag 16 mei een speciale avond voor kinderen vanaf 11 jaar met ADHD.

Onder het motto: ‘Ik heb ADHD en neem mijn ouders mee’ zijn de kinderen samen met de ouders welkom op de voorlichtingsavond in het ziekenhuis. Hier wordt onder andere aandacht besteed aan het thema ‘Overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs’. Kinderartsen Joost de Bie en Wim Verwijs houden een interactieve presentatie samen met kinderen.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op de website van Balans.

“Geen goede hulp voor kinderen met dyscalculie”

Geplaatst op

Op het jeugdjournaal van vrijdag 12 april wordt in een duidelijk filmpje uitgelegd wat dyscalculie is en welke hulp deze kinderen nodig hebben.

In tegenstelling tot kinderen met de diagnose dyslexie is er voor kinderen met dyscalculie weinig geld beschikbaar om ze te helpen. Alle deskundigen zijn het er over eens dat hier verandering in moet komen!

Bekijk het hele filmpje hier.

Voorleestips

Geplaatst op

Deze week is de Nationale Voorleesweek 2019. Deze campagne wil het belang benadrukken van voorlezen, want voorlezen maakt je leuker!

Of je nu voor het slapen gaan een mooi verhaal voorleest in bed of overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip . Hieronder een aantal tips om het meeste uit dit speciale kwartiertje te halen.

Een boek kiezen

In de bibliotheek is zoveel keuze aan boeken dat het soms niet meevalt een geschikt boek te vinden dat op dat moment past bij de belevingswereld van je kind. Denk eens aan de volgende situaties: misschien is er in het gezin een baby op komst, wordt je kind zindelijk of leert het tanden poetsen. Veel bibliotheken hebben de boeken per thema bij elkaar staan.

Hetzelfde boek een paar keer voorlezen

Het is een feit dat kinderen een verhaal eindeloos vaak willen horen en telkens opnieuw weer prachtig vinden. Bij de eerste keer voorlezen zijn ze geboeid, bij de tweede keer is er het feest der herkenning, bij de volgende keren krijgen ze oog voor detail en ontdekken ze steeds weer iets nieuws in de plaatjes.
Hetzelfde boek een paar keer voorlezen hoeft voor jou niet saai te zijn als je elke keer een ander onderwerp verzint om het na het voorlezen over te hebben: het thema, de personages, heeft je kind zelf wel eens zoiets meegemaakt?

Voorleesrituelen

Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen: zo doen wij dat altijd! Ze voelen zich prettig als ze kunnen rekenen op het dagelijkse voorleesritueel. Lees voor op een vertrouwd moment of op een knusse plek met een knuffel of kussen erbij, en met zo weinig mogelijk kans op afleiding. Voorleestijd is de tijd waarin je samen kunt kijken, luisteren, praten en lachen.

Voorlezen met stemmetjes

In prentenboeken staan vaak veel korte spreekteksten. Het is niet nodig om je extra in te spannen en met verschillende stemmetjes voor te lezen. Bij peuters is dat nog niet zo aan de orde. Als je langzaam voorleest, goed articuleert en je kind tijdens het voorlezen regelmatig aankijkt, dan tref je vaak veel beter de toon en zal je kind goed begrijpen wie er in het boek iets zegt.

Te moeilijk of niet?

Het kan prettig zijn om van anderen titels van prentenboeken te horen die geschikt zijn voor de leeftijd van je kind. Dan nog kan het zijn dat je aarzelt of het boek niet te moeilijk of te gemakkelijk is.

Misschien helpt het om te weten dat een boek eigenlijk nét een beetje te moeilijk mag zijn. Als je het meerdere keren voorleest en je praat samen over het verhaal, heb je de meeste kans dat je kind door een boek geboeid wordt.

Voorspel samen het verhaal

Vraag tijdens het voorlezen aan je kind hoe het verhaal verder zou kunnen gaan. Door te vragen wat er allemaal kan gebeuren in het verhaal, denken kinderen goed na. Hierdoor leren ze in hun dagelijks leven ook beter om naar oplossingen te zoeken voor problemen.

Moeilijke woorden

Wanneer er moeilijke woorden in het boek staan, worden deze in de context van het verhaal vaak wel duidelijk. Zo niet, dan kun je jouw kind helpen om het nieuwe woord te leren door er een plaatje bij aan te wijzen, een voorbeeld te geven of een vervangend woord te gebruiken. Naderhand kun je ook het moeilijke woord er weer bijhalen. Zo onthoudt je kind het woord beter, dit helpt bij de ontwikkeling van het taalgebruik.

Laat uw kind vertellen

Geef uw kind gelegenheid om iets te zeggen als u het verhaal voorleest. Het gaat erom dat uw kind praat, dus alle opmerkingen over het verhaal zijn goed. Uw kind heeft een eigen interpretatie over het verhaal en kan ook meepraten vanuit eigen ervaringen. Daar kunt u dan weer op ingaan. Zo blijft uw kind betrokken bij het verhaal. Laat uw kind het verhaal ook zelf eens navertellen.Door het verhaal aan een ander te vertellen en erover na te praten, gaat uw kind het verhaal beter begrijpen.

Voorbereiding op het voorlezen

Lees de titel van het boek voor en praat met je kind over de voorkant. Maak het nieuwsgierig naar het verhaal. Als je de kaft samen bekijkt, kun je samen bedenken waar het boek over zou kunnen gaan.

Bron: Nationale Voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen 2019

Geplaatst op

De Nationale Voorleesdagen worden geopend met het Nationale Voorleesontbijt op woensdag 23 januari 2019. Door het hele land worden in bibliotheken, basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven voorleesontbijten georganiseerd. Lokale helden (denk aan de brandweer, politie en burgemeester) én Bekende Nederlanders (o.a. ambassadeur prinses Laurentien), nemen deel aan deze voorleesontbijten om zo te laten zien dat ook zij voorlezen belangrijk vinden.

Doelstelling van deze campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. De doelgroep zijn ouders van kinderen tussen ½ en 6 jaar. Het ‘kernkind’ is het kind van 3 jaar oud, dat een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezoekt. De campagne benadrukt de voordelen van het (voor)lezen, waaronder het positieve effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip, een beter begrip van de wereld om je heen en het aanhalen van de band tussen (groot)ouder en kind.

Bron: nationalevoorleesdagen.nl