Coronavirus: Hoe gaan we er bij ICU mee om?

Geplaatst op

We volgen de landelijke richtlijnen RIVM/GGD

Volgens de landelijke richtlijn van het RIVM is thuishouden of weren van school of kinderdagverblijf niet nodig als kinderen geen klachten hebben. Wij volgen de informatie van RIVM en GGD hierin op en verwijzen u ook naar de websites van deze instanties om zich verder te informeren. Zie voor meer informatie:

www.RIVM.nl

www.ggru.nl

Hygiënemaatregelen op ICU

De belangrijkste maatregelen die we op dit moment kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn eenvoudig. Deze maatregelen gelden overigens voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

  • Regelmatig handen wassen. We vragen of iedereen bij binnenkomst ICU eerst de handen te wassen in het toilet. De handen kunnen afgedroogd worden met de doekjes die daar liggen. Ook als de begeleiding op school plaatsvindt vragen we of de kinderen eerst handen kunnen wassen. Wij doen dat uiteraard ook.
  • Hoesten en niezen aan de binnenkant van de elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg.

Indien uw zoon/dochter ziekteverschijnselen heeft willen we vragen om uw zoon/dochter niet naar ICU te laten komen. Dat geldt natuurlijk ook voor ouders. We nemen het zekere voor het onzekere. Een late afmelding in verband met ziekte zullen we de komende tijd niet in rekening brengen.

Met vriendelijke groet,

namens iedereen van ICU