Eindtoets PO met Kurzweil 3000 of Sprint Plus

Geplaatst op

In groep 8 gaan leerlingen dit schooljaar weer de eindtoets PO maken. Voor leerlingen met dyslexie bieden de diverse toetsen verschillende compenserende mogelijkheden. De centrale eindtoets PO van het CvTE en de IEP-toets van bureau ICE bieden een spraaksynthese bestand aan dat goed voorgelezen wordt door Kurzweil 3000 en Sprint Plus.

Belangrijk: Het CvTE geeft aan dat bij de centrale eindtoets PO verklanking (audio) is toegestaan, maar dat het niet is toegestaan om een alternatieve voorziening aan te bieden, zoals het door de leerkracht laten voorlezen van de centrale eindtoets PO. Verder mag er niet met een programma in de Cloud worden gewerkt. Lees hier de volledige brochure ‘Leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften’ van het CvTE.

Lexima Academie biedt een speciale cursus ‘Toetsen en examens met Kurzweil 3000 (PO/VO)’. Dit is een ideale training voor PO en VO om u verder te professionaliseren in het gebruik van Kurzweil 3000 bij de afname van de centrale eindtoets PO, IEP-toets, de centraal schriftelijke eindexamens VO en de afname van overige toetsen/proefwerken. Aanmelden voor deze cursus kan hier.