Meeste leraren hebben moeite met passend onderwijs

Geplaatst op

Een meerderheid van de leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs is negatief over passend onderwijs, dat een jaar geleden is ingevoerd om meer kinderen met leer- en gedragsproblemen in het reguliere onderwijs te houden. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van dagblad AD onder 1.668 leerkrachten en schooldirecteuren.

Van de leerkrachten in het basisonderwijs oordeelt 54 procent negatief over passend onderwijs; in het voortgezet onderwijs is dat 60 procent. De leerkrachten misten voorbereiding op de invoering van passend onderwijs, ervaren een hogere werkdruk en kunnen onvoldoende aandacht geven aan gewone leerlingen. 81 procent van de basisschoolleerkrachten en 91 procent van de leerkrachten in het voortgezet onderwijs hebben zorgleerlingen die het ondanks de extra aandacht moeilijk redden in het reguliere onderwijs. Schooldirecties en interne begeleiders en zorgcoördinatoren zijn wel positief over passend onderwijs.

Bron: DUO Onderwijsonderzoek; AD, 31 augustus 2015; NOS