Mag dyslexiebehandeling onder schooltijd plaatsvinden?

Geplaatst op

Dyslexiebehandeling mag altijd onder schooltijd plaatsvinden. Behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie gebeurt op indicatie. Een bezoek aan een dyslexiebehandelaar geldt daarom als geoorloofd verzuim. School mag hier vrij voor geven zonder te moeten aantonen dat de behandeling te zien is als onderdeel van het onderwijsprogramma. Een argument voor het verlenen van toestemming kan zijn dat het het onderwijs belang heeft bij de dyslexiebehandeling. Het kind mist weliswaar schooltijd, maar krijgt in die tijd individuele specialistische zorg, waardoor het onderwijsrendement vergroot wordt. Bovendien is bij jonge kinderen (7-9 jaar) dyslexiebehandeling na schooltijd door vermoeidheid vaak minder effectief.

bron: masterplan dyslexie