Passend Onderwijs

Geplaatst op

Het doel van Passend Onderwijs is dat alle leerlingen een passende onderwijsplek krijgen.
Ook de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in de klas en dus ook de leerlingen met dyslexie. Schoolbesturen krijgen zorgplicht en ouders hoeven geen ingewikkelde indicatieprocedures te doorlopen.
Wat betekent Passend Onderwijs voor u als ouder? In deze factsheet leest u wat er voor u en uw kind verandert.