Invloed van leesproblemen op welbevinden van kinderen op de basisschool

Geplaatst op

Uit onderzoek van Langedijk en Hoek blijkt dat de mate van leesproblemen invloed heeft op het sociaal aanvaard voelen door klasgenoten. Dit effect is met name zichtbaar bij meisjes. “Meisjes zijn veel gevoeliger voor de mening van andere kinderen, ze trekken zich falen op school meer aan en zijn tevens meer geneigd hun zelfvertrouwen af te laten hangen van hun schoolprestaties. Dat maakt ze kwetsbaar”, aldus Langedijk. Zij adviseert zowel ouders als leerkrachten alert te zijn op het welbevinden van een kind zodra er sprake is van ernstige leerproblemen.

Bron: Balans 7-2013